Hur lång är preskriptionstiden för skuld i anledning av dom?

2017-07-23 i Preskription
FRÅGA
Hej.Blev fälld för medhjälp till grovt bedrägeri 2002.har haft kronofogden efter mej sen dess,är pensionär sedan 3år,har ändå fogden efter mej tar min tjänstepension nu.Min fråga är om prespition för detta hur lång tid är det. Tacka för svar.U(lf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag gissar att det är ”preskription” du menar när du skriver ”prespition”. Beroende på skuldens karaktär kan den ha olika preskriptionstider. Det är lite oklart vad det är för typ av skuld du har, men jag gissar att det rör sig om en skuld som härrör från ett skadeståndsanspråk från den/de som blev utsatta för bedrägeri. I sådana fall gäller Preskriptionslagen (1981:130) och din skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har gjorts (2 § genom 3 § PreskL).

Preskriptionsavbrott innebär att den som äger fordran kan göra så att preskriptionstiden för fordran börjar om. Om ett preskriptionsavbrott har gjorts är skulden giltig i tio år till (för denna typ av skuld) om inte preskriptionsavbrott görs på nytt. En preskription kan avbrytas på tre olika sätt, vilka finns angivna i 5 § PreskL:

1. Om du betalar del eller ränta av skulden

2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig

3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skulden

Eftersom du skriver att du haft kronofogden efter dig sedan 2002 som nu tar din tjänstepension är det första punkten som blir aktuell för ditt fall. Genom att du betalar del av din skuld börjar nedräkningen för preskriptionstiden om på nytt för varje betalning du gör (6 § PreskL). Din skuld preskriberas alltså tio år efter att senaste betalning gjorts.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94371)