Hur lång är preskriptionstiden för olovlig avlyssning?

2020-08-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur lång är preskriptionstiden för olovlig avlyssning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott preskriberas när det har gått för lång tid för att den misstänkte gärningspersonen ska kunna ställas till svars för brottet i fråga. Preskriptionstiderna regleras utifrån hur långt straffet är för brottet. Regler kring preskriptionstider återfinns i 35 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år, se 4 kap. 9 a § BrB. Detta innebär att preskriptionstiden för olovlig avlyssning är fem år, se 35 kap. 1 § p. 2 BrB.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2590)
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

Alla besvarade frågor (91130)