Hur lång är preskriptionstiden för lån?

2019-12-17 i Preskription
FRÅGA
Ett lån gjordes för 30 år sedan. Ingenting har gjorts under alla år förrän 2014 -då gjordes ngn form av signering av låntagaren (döv o blind) på ursprungliga "lånepapperet" dvs inte den ursprungliga reversen. Min undran: om preskriptionstiden "går ut" dvs efter 10 år, då är väl lånet avskrivet? Oavsett om de ursprungliga hemmagjorda "lånepappret" skrevs på många år senare dvs 2014
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är ditt problem?

Av din fråga framgår att en person tagit ett lång för 30 år sedan och att sedan ingenting skett förrän 2014. Jag utgår därmed från att personen som tagit lånet inte betalat på det under tiden. För att besvara dina frågor huruvida lånet är preskriberat utgår man från preskriptionslagen (preskl).

Vad säger preskriptionslagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Av din fråga framgår att ingenting gjorts sedan lånet togs. Då utgår jag från att gäldenären aldrig betalat på skulden eller fått några skriftliga krav eller liknande vilket i så fall innebär att skulden är preskriberad. Det spelar alltså ingen roll att de ursprungliga lånepapprena signerades 2014 eftersom skulden redan var preskriberad.

Sammanfattning

Precis som du skriver i din fråga innebär det att skulden har preskriberats och borgenären har alltså inte rätt att driva in skulden längre.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (619)
2022-01-28 Preskription av lån hos CSN
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen

Alla besvarade frågor (98708)