Hur lång är preskriptionstiden för ett lån?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA
Hört att om långivaren glömt att påminna om skuld minst en gång varje År så blir skulden inte giltig, den kan hävdas vara förlikad typ lr nåt sånt. Det är långivaren själv som sagt detta. Stämmer det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är ditt problem?

Att din skuld inte är giltig innebär att den är preskriberad. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).

Vad säger preskriptionslagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Lån från banker har vanligtvis 10 års preskriptionstid eftersom de skrivs med löpande skuldebrev. Rör det sig i stället om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl).

Sammanfattning

Skulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98481)