Hur lång är preskriptionstiden för ett banklån som jag gick i borgen för?

Jag har en skuld på ca. 320.000 kr varav räntan uppgår till ca. 245.000 kr. Skulden har uppkommit genom

att jag borgade för en kamrat i banken för 14-15 år sedan. Jag har bott utomlands 5,6 år och har ej varit

tillgänglig samt flyttat runt och inte haft någon fast adress. Jag har aldrig tagit emot någon rekommenderad

post i ärendet eller haft någon muntlig eller skriftlig kommunikation med banken.

Hur fungerar preskriptionstiden i mitt fall.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du har gått i borgen för en kompis och att denne inte kunnat betala så borgenären har vänt sig mot dig med betalningskrav. Jag tolkar din fråga som att det rör ett banklån och att du under de senaste 5-6 åren inte haft någon fast adress vilket gjort att du därför aldrig tagit emot någon rekommenderad post eller haft kontakt med banken. Jag tolkar den även som att du undrar huruvida skulden är preskriberad eller inte. Eftersom du inte haft någon kontakt alls med banken utgår jag från att du inte heller betalat något på skulden under dessa 5-6 åren. Reglerna kring preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl).

Vad säger lagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Banklån brukar i normalfallet utgöra s.k. löpande skuldebrev och de har i regel tio års preskription. Preskriptionstiden räknas från det borgensåtagandet skrevs. Ett sådant preskriptionsavbrott som nämndes ovan sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Ett preskriptionsavbrott har således inte skett i ditt fall men fordran är heller inte preskriberad eftersom preskriptionstiden på tio år ännu inte löpt ut.

Sammanfattning

Din skuld har ännu inte preskriberats eftersom preskriptionstiden är tio år. Det har i min bedömning inte heller skett något preskriptionsavbrott eftersom du inte mottagit några påminnelser eller skriftliga krav samt att du inte heller betalat på fordran.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”