Hur lång är preskriptionstiden för en skadeståndstalan mot ett fackförbund?

Hej. Jag undrar om det finns någon preskriptionstid (och i så fall hur lång) för att stämma ett fackförbund för att man har förlorat en fast anställning till följd av att fackförbundet ej tagit till vara på ens rättigheter? Mvh

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag uppfattar din fråga så har du varit medlem i ett fackförbund. Du anser att fackförbundet inte tagit tillvara på dina rättigheter vid åtminstone ett tillfälle. Jag uppfattar det som att du därför överväger att stämma fackförbundet och undrar hur lång preskriptionstiden är. Nedan kommer jag besvara din fråga. I svaret utgår jag från att du vill utfå skadestånd genom stämningen av fackförbundet. Jag utgår även från att din grund för att utfå skadeståndet är att fackförbundet brutit mot ett avtal mellan dig och fackförbundet. 

Regler om hur lång tid som får förflytta före du yrkar skadestånd regleras i preskriptionslagen (1981:130). Ordet preskription innebär att din möjlighet att yrka skadestånd upphör. Preskriptionen inträffar när preskriptionstiden löpt ut. Preskriptionstiden anger alltså inom vilken tid du behöver väcka talan om skadestånd för att skadeståndsyrkandet inte ska preskriberas. Preskriptionstiden börjar vid tidpunkten för skadehändelsen. I ditt fall vid den tidpunkt som fackförbundet begick avtalsbrottet mot dig. En skadeståndstalan mot fackförbundet omfattas av huvudregeln för preskription. Preskriptionstiden i ditt fall är därför tio år (2 § 1 st preskriptionslagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo