FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/11/2022

Hur lång är preskriptionstiden för en europeisk arresteringsorder?

Hej! Hej! Har en vän som är efterlyst i Sverige för ett brott med strafftid 1år & 10 mån men han har flyttat till ett annat EU land. Om jag förstått de rätt så behöver han vänta fem år för att arrestningsförfrågan ska tas bort, stämmer det? Dessutom finns det möjlighet att han kan söka efter ett pass efter dessa fem år? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En europeisk arresteringsorder kan vara utfärdad så länge som brottet som arresteringsordern avser inte är preskriberat i det land som det begåtts i. Eftersom du skriver i din fråga att din vän är efterlyst i Sverige kommer jag att utgå från att det är i Sverige brottet har begåtts. Du skriver också att strafftiden är 1 år och 10 månaders fängelse. Enligt 35 kap 1 § 2 p brottsbalken (BrB) innebär detta att preskriptionstiden, alltså så länge som personen fortfarande kan straffas för brottet, är fem år. Arresteringsordern kommer alltså att preskriberas efter fem år, precis som du skriver. 

Av 4 § passlagen följer att en svensk medborgare har rätt att få ett vanligt pass vid ansökan om detta. Detta förutsätter som sagt att han är svensk medborgare. Av 7 § passlagen finns undantag till när ansökan om pass ska beviljas. Ansökan ska bland annat avslås om sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart när denne anträffas. Även fall då sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten (alltså att gömma sig utomlands exempelvis) ska passansökan avslås.  

Men efter vad som sagts ovan gällande preskriptionstiden för brottet, 5 år enligt BrB, så kommer 7 § passlagen och dess avslagsgrunder inte aktualiseras. Din vän kommer att kunna få ett svenskt pass, så länge han är svensk medborgare, vilket inte framgår av frågan att han är.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Vänligen,

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo