Hur lång är preskriptionstid när man tagit strypgrepp på någon annan?

2020-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Mitt ex påstår att hon har kort på när jag har tagit stryptag på henne. Händelsen inträffade mellan 6-10 år sedan. Vi flyttade ifrån varandra för 5 år sedan. Nu vill våran ena dotter flytta till mig och därför hotar mitt ex mig med att gå till polisen ang detta. Kommer mycket väl ihåg situationen och självklart är det inte ok, men det var definitivt ingen synlig eller inte skada. Hon har vid ett tidigare tillfälle (ca 17-18 år sedan) skurit sig själv med ett rakblad i huvudet o skyllt på mig. Finns det någon anledning till oro?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stryptaget

Att ta stryptag på någon annan är i regel ett brott. Att stryptaget inte har medfört någon synlig skada ska inte spelar ingen roll. Det räcker med att du uppsåtligen tillfogade ditt ex smärta genom att ta stryptaget för att rekvisiten för misshandel ska vara uppfyllda, 3:5 Brottsbalken (1962:700) (BrB). Om stryptaget inte medförde smärta, kan brottet ofredande istället blir aktuellt, 4:7 BrB.

Däremot skriver du att händelse skedde mellan 6-10 år sedan vilket innebär att brotten isåfall har preskriberats, 35:1 1 st. 1-2 p. BrB. Det innebär alltså att du inte kan dömas till någon påföljd, du kan inte heller häktas eller åtalas eftersom preskriptionstiden för ofredande är två år och för misshandel fem år.

Utifrån din information framkommer inte så mycket information om din inställning till själva strypgreppet vid händelsen. Om det var så att du hade uppsåt till att ditt ex skulle dö när du tog strypgreppet så skulle brottet försök till mord kunna bli aktuellt, 3:1 BrB och 23:1 BrB. Isåfall är brottet inte preskriberat eftersom försök till mord har en preskriptionstid på 25 år, 35:1 1 st 5 p. BrB.

Att ditt ex hotar dig med att polisanmälan

Du uppger vidare att ditt ex skurit sig för 17-18 år sedan och skyllt på dig. Att polisanmäla någon som är oskyldig för att ha begått ett brott med syftet att anmälan ska leda till åtal skulle kunna innebära att ditt ex gör sig skyldig till brottet falsk angivelse, 15:6 BrB. Däremot så är det omöjligt att en ev. anmälan från ditt ex skulle kunna leda till åtal, eftersom "brottet" är preskriberat. (OM det varit så att du skurit henne i huvudet, borde de ha utgjort åtminstone en misshandel av normalgraden).

Att hota om att anmäla någon kan vara ett brott. I 4:4 BrB föreskrivs att den som förmår någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom att hota med att anmäla denne för brott, döms för olaga tvång, förutsatt att tvånget är otillbörligt. Vad gäller kravet på att hotet ska vara otillbörligt utesluts dock t.ex. legitima påtryckning för att någon ska erkänna brott. Utifrån din text framkommer inte att ditt ex tvingat dig att göra, tåla eller underlåta något till följd av hotet.

Slutsats

Det bör inte finnas någon anledning för dig att vara orolig ifall stryptaget utgjorde ett ofredande alternativt en misshandel, eftersom brotten isåfall preskriberats. Om det däremot var så att du hade uppsåt till att döda ditt ex, så är brottet inte preskriberat och du kan åtalas för brottet. Avslutningsvis är jag tveksam till, utifrån din information, att ditt ex skulle ha gjort sig skyldig till något brott i dagsläget.

Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91353)