Hur lång är min uppsägningstid?

FRÅGA
Jag är tillsvidare anställd, utan kollektivavtal men har en uppsägningstid på 3 månader. Jag har jobbat på den arbetsplatsen i 1 år och 9 månader. Hur lång uppsägningstid gäller om jag säger upp mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig lag.

Som arbetstagare har du rätt till minst en månads uppsägningstid när du själv säger upp dig (11 § LAS). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en förmånligare villkor för arbetstagaren. Man får inte avtala om mindre förmånliga villkor som går emot lagen.

Som grund enligt LAS har du rätt till en månads uppsägningstid när du säger upp dig. Om du och din arbetsgivare avtalat om förmånligare villkor i anställningsavtalet gäller dessa istället.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77320)