FrågaKÖPRÄTTÖvrigt22/01/2021

​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?

Hej! Hur lång är en skälig frist som det står i §6 1. paketreselagen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tyvärr inte särskilt mycket vägledning att få gällande din fråga. Vilket framförallt kan bero på att det är en ganska nytillkommen lag. Jag hoppas dock att mitt svar kan hjälpa dig ändå.

Den tid en resenär har på sig att frånträda avtalet ska precis som du skriver vara skälig (3 kap 6§ 1 punkten paketreselagen). Utifrån de motiv som finns till lagen går att utläsa följande: Fristen ska räknas från det att arrangören meddelar resenären att arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset. Fristen ska vara så lång att resenären hinner överväga sitt beslut. Om det pågår diskussioner mellan resenären och arrangören om avtalsbrottet eller prisändringen, bör fristen börja löpa först då arrangörens ståndpunkt i frågan har kommit till klart uttryck (prop. 2017/18:225 s. 128).

Det centrala är alltså att resenären måste hinna överväga sitt beslut. Tyvärr finns det inte mer vägledning än så och det är därför svårt att ge ett exakt svar som anger en exakt tidsfrist. Men en tidsfrist som till exempel är alldeles fört kort för att resenären ska kunna överväga beslutet är inte skälig.

Hoppas du fått ett så bra svar som möjligt på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ida ZackariassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo