Hur lån på fastighet påverkar bodelning

2016-10-11 i Bodelning
FRÅGA
Har en enskild fastighet som är belånad. Skall belåningen ingå i bodelningen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dina lån på fastigheten utgör skulder för dig. Enligt äktenskapsbalkens regler om bodelning kan man utläsa att dina skulder tas med i bodelningen (se här). Dina skulder avräknas från din totala egendomsmassa och gör i slutändan att det belopp som din egendom utgör i bodelningen blir lägre.

Även om du inte är gift, utan har ett samboförhållande, kommer er eventuella bodelning att inledas med att skulderna avräknas från den egendom ni för med in i bodelningen. Detta går att utläsa ur sambolagens regler (se här).

Om fastigheten är din enskilda egendom kommer skulderna istället att avräknas från din enskilda egendom och därför inte påverka/ingå i bodelningen som ju utgörs av giftorättsgods.

Hoppas att mitt svar varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89568)