Hur kräver man ut skadestånd enligt 38 § LAS?

Hej!

Jag har läst att detta gäller enligt lagen (LAS):§ 15 - 16 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta skall lämnas skriftligt en månad innan sluttiden.

Sedan har jag även läst att:

däremot har du, när arbetsgivaren underlåter att lämna besked enligt 15 § LAS, en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.

Jag har jobbat som vikarie på en skola, heltid de senaste fyra läsåren sedan augusti 2016.

Jag fick ett muntligt, ungefärligt besked, ungefär "Vi vill jättegärna behålla dig, men som det ser ut nu finns det ingen tjänst för dig i höst". Sedan dess har jag inte fått något skriftligt besked och det är nu mindre än 30 dagar kvar på mitt avtal.

Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att söka skadestånd enligt 38 § LAS?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till frågor om arbetsrättsligt skadestånd är det mycket riktigt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA), som tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. Eftersom jag inte har fått något angivet huruvida du är fackligt ansluten eller ej har jag i svaret utgått från att du inte är det.

Vad är problemet?

Det verkar som att arbetsgivaren har underlåtit att skriftligt underrätta dig om att din anställning inte kommer att fortsätta. Detta är arbetsgivaren skyldig att göra eftersom du har varit anställd hos denne mer än tolv månader under de senaste tre åren (15 § första stycket LAS samt 16 § första stycket LAS). Precis så som du påpekar har du då rätt att kräva ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär (38 § andra stycket LAS). Huvudregeln är att du som arbetstagare måste underrätta arbetsgivaren om att du kommer att kräva skadestånd, alternativt väcka talan mot denne inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs (41 § första stycket LAS). Den "skadegörande handlingen" i detta fall är arbetsgivarens underlåtelse att skriftligen underrätta dig om att din anställning inte längre kommer att fortsätta. Tidsfristen (inom 4 månader) börjar i detta fall löpa från den dag då arbetsgivaren senast borde ha lämnat det skriftliga beskedet.

Hur ser processen ut?

Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt LRA (43 § första stycket första meningen LAS). Vi får därmed vända oss till LRA för att få klargörande om skadeståndskravets processuella aspekt. I mål som rör arbetsrättsliga tvister finns det två instanser: Tingsrätten som första instans och därefter Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är dock första instans när det bland annat rör sig om arbetstvister grundat på kollektivavtal eller brott mot lagen om medbestämmande i arbetslivet (2 kap. 1 § LRA). I andra typer av arbetstvister (så som den du befinner dig i) är det tingsrätten som är första instans (2 kap. 2 § första stycket LRA). Vad detta innebär är att du ska lämna in en stämningsansökan om skadestånd enligt de ovanstående bestämmelserna i LAS. Mer om hur du lämnar in en stämningsansökan kan du läsa om på Sveriges Domstolars webbsida.

Sammanfattning

Det krävs alltså att du väcker talan i tingsrätten för att få ut eventuell ersättning för arbetsgivarens underlåtelse att skriftligen underrätta dig om att din anställning inte kommer att fortsätta. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare i ditt ärende kan jag rekommendera dig att du bokar tid hos en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam RajabRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo