Hur kräver man skadestånd från gärningsman?

Hej. Är man som brottsoffer själv tvungen att "driva in" ett skadestånd från gärningsmannen eller hur funkar det

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att få ut skadestånd

I det fall en person döms för ett brott, är det vanligt att domstolen beslutar att den som utfört gärningen ska betala skadestånd till brottsoffret. I vissa fall betalar gärningspersonen det utdömda skadeståndet självmant. Det förekommer dock att gärningspersonen inte gör det frivilligt. Att en domstol dömer någon att betala ett skadestånd, innebär alltså inte att skadeståndet betalas ut automatiskt till brottsoffret.

Som brottsoffer kan man få viss hjälp av Kronofogden med att få sitt skadestånd utbetalt. I de fall en domstol beslutar att brottsoffret ska få skadestånd, skickar domstolen alltid en kopia av domen till Kronofogden. Det är därefter Kronofogdens uppgift att kontakta brottsoffret och fråga om denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Vill man ha hjälp med indrivandet av skadeståndet genomför Kronofogden en undersökning av gärningspersonens ekonomi. Denna service är i princip gratis. I det fall gärningspersonen har pengar, inkomst eller någon utmätningsbar tillgång, ser Kronofogden till att brottsoffret får sitt skadestånd. Kan inte gärningsmannen betala skadeståndet, redovisar endast Kronofogden att gärningspersonen inte har några pengar att betala skadeståndet.

Om gärningspersonen inte kan betala

Skulle det vara så, att gärningspersonen inte kan betala skadeståndet, kan man få oftast få försäkringsersättning genom sin försäkring för de skador som uppkommit. Har man ingen försäkring som täcker skadan helt, kan man i vissa fall få ekonomisk kompensation från staten, det vill säga, brottsskadeersättning.

Även om gärningspersonen är okänd kan du ha rätt till ersättning från försäkringsbolag eller brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Solidariskt skadeståndsansvar

I det fall flera gärningspersoner döms för ett och samma brott, och döms de att betala skadestånd till brottsoffret, är alla gärningspersonerna solidariskt betalningsansvariga. Detta betyder att var och en av gärningspersonerna är ansvarig för hela skadeståndsbeloppet. Man kan alltså som brottsoffer rikta sitt skadeståndsanspråk mot vilken gärningspersonerna som helst.

Sammanfattningsvis

Du behöver alltså inte på egen hand driva in skadeståndet om det kan utkrävas av Kronofogdemyndigheten. Kan gärningspersonen inte betala ut skadeståndet bör du dock kontakta ditt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”