Hur kräver man in en skuld som gäldenären bestrider även efter ansökan hos KFM? Samt fråga om det kan utgöra förtal att gäldenären i sitt svar till KFM ljugit om att borgenären hotat gäldenären.

2019-04-05 i Skuld
FRÅGA
Hej!Jag har ansökt om ett betalningsföreläggande hos kronofogden!Den utpekade bestrider sin skuld! I brevet till kronofogden anklagar hon mej för att jag har hotat henne i mina mess jag har skrivit till henne om skulden, så att hon inte vågat vistas i Örebro! Vilket är grovt förtal, efter som det aldrig hänt och ingen polisanmälan om detta har skett! Även andra saker hon skriver har aldrig hänt och finns inte på mess!Jag vill ta detta vidare till tingsrätten!Undrar hur jag går till väga?Har sparade meddelanden som bestrider allt hon säger i brevet!Har inget skulde brev! Bara sparade mess! Och kontoutdraget från banken på att överföringen skett!Hur stor är chansen att jag kan vinna i tingsrätten? Och kan jag polisanmäla henne för att hon skgiver att jag hotat henne?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar lite olika juridiska regler och bedömningar, och då särskilt rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika juridiska delar av din fråga.

Att driva in en skuld
Din första fråga handlar om hur du kan driva in den skuld som personen ifråga har till dig. Du har redan försökt med att vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) men hon har bestridit dina krav. Detta innebär att det enda som egentligen står till buds, om hon fortsätter att bestrida ditt krav, är att vända dig till tingsrätten.

Det du då behöver göra är att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där svaranden (personen du stämmer) hade sin hemvist den 1:a november förra året (se 10:1 RB). Om hon bodde i Örebro förra året är det Örebro tingsrätt som är behörig att pröva tvisten. Här är en länk till deras sida om civilrättsliga tvister.

I din ansökan ska du yrka om förpliktande för svaranden att fullgöra den betalning som hon är skyldig dig i och med skulden du nämner. Detta innebär att du väcker en så kallad fullgörelsetalan (se 13:1 RB). Den så kallade grunden för ditt yrkande är att hon är skyldig dig pengar av någon anledning (t.ex. på grund av ett lån), och att datumet för betalningen har passerats.

För att kunna vinna denna talan vid domstol måste du dock kunna bevisa att du har rätt till denna betalning. Detta innebär närmare att du måste bevisa att hon har en skuld till dig och att denna är förfallen till betalning, samt att du kan visa att skulden går upp till den summan du kräver.

Det är svårt för mig att säga hur goda chanser du har att vinna i domstol. Om du har tydliga SMS och annan sparad information som otvetydigt visar att specifikt hon har en skuld på en viss summa till dig, bör du såklart vinna din talan. Egentligen behöver du dock endast bevisa att du betalat henne en summa, varefter bevisbördan går över på henne för att hon inte ska behöva betala tillbaka summan. Alltså, när du bevisat att en betalning skett till henne, så är det hon, svaranden, som måste bevisa att den betalning hon mottog från dig utgjorde en gåva eller att hon redan betalt tillbaka beloppet till dig, vilket följer av rättsfallet NJA 2014 s. 364.

Om du väljer att väcka talan för att kräva in din skuld kan du även kräva ränta, antingen från och med förfallodagen för skulden om en sådan var bestämd i förväg (3 § räntelagen), eller från och med en månad efter den dag du krävde in skulden om det inte fanns en bestämd förfallodag (4 § räntelagen).

Nu går jag vidare till frågan om förtal.

Förtal
Det är möjligt att det hon gjort utgör förtal av dig. Förtal utgör bland annat gärningen då en person utpekar någon annan såsom brottslig (se 5:1 BrB). Du kan absolut anmäla detta till polisen. Det är dock osannolikt att det handlar om grovt förtal, då det inte verkar röra sig om synnerligen allvarliga anklagelser hon riktat mot dig, samt att dessa verkar ha fått en mycket begränsad spridning (alltså i princip endast till KFM?). Men det kan mycket väl utgöra förtal av normalgraden.

Problemet är dock följande. Brottet förtal är inte ett brott som faller under allmänt åtal (se 5:5 BrB). Detta innebär att åklagare i princip aldrig tar upp åtal för förtal. Det ska föreligga en speciell situation eller handla om ett förtalat barn för att åklagare ens ska fundera på att ta upp förtal till allmänt åtal.

Detta innebär att om du vill få någon typ av upprättelse genom rättsliga medel behöver du antingen väcka en skadeståndstalan för kränkning på grund av förtalet, eller väcka så kallat enskilt åtal, eller både och.

Jag misstänker dock tyvärr att du inte skulle ha så mycket att vinna på det även om du vann en sådan process i domstol. I fråga om pengar skulle du sannolikt ha rätt till maximalt något tusental kronor samtidigt som du skulle behöva lägga ner ännu mer tid och pengar för att ens driva frågan.

Om hon på något sätt fortsätter att förtala dig tycker jag dock absolut att du bör fundera på att väcka i varje fall en skadeståndstalan för kränkningen som förtalet innebär.

Sammanfattning
Mina rekommendationer är sammanfattat att du väcker talan i tingsrätt angående betalning av skulden, på så sätt jag beskrivit ovan. Om du finner det värt kan du även, i samband med fullgörelsetalan om betalning av skulden, föra talan angående skadestånd för förtal. Jag är dock osäker på hur mycket du skulle ha möjlighet att kräva i ersättning, eftersom beloppet beror på hur grov kränkningen kan anses.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Eftersom du har beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig klockan 14:00 på måndag den 8:e april. Om tiden inte passar dig kan du höra av dig till mig på Joel.Herrault@Lawline.se. På den mail-adressen kan jag även svara på eventuella följdfrågor du har angående mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (413)
2020-02-13 Kan man ärva skulder?
2020-02-13 Får en långivare skicka ett skuldebrev till min sambo som avser min personliga skuld?
2020-01-29 Vem bär betalningsansvaret vid beställd reparation av bil?
2020-01-29 Hur uppstår en skuld och när anses den vara betald/icke gällande

Alla besvarade frågor (77197)