Hur kräver man in en skuld?

Hej har en fråga. Mina svärförädrar lånade ut 150.000 till sin son och då hans dåvarande fru. Dom fick skriva på ett avtal om att gick dom skilda håll så skulle skulden delas så 75.000 var då fick dom... Men min sambos ex då, har inte betalt tbx något av dom 75.000 kr hur går man då till väga? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid avtal är att avtalet ska hållas. Det betyder att de som skrivit under avtalet ska agera utefter vad som kom överens om i avtalet. I Sverige råder avtalsfrihet vilket betyder att ingen kan tvingas att ingå avtal men också att man får ingå avtal om nästan vad som helst. Det finns en stor frihet i vad ett avtal reglerar.

Står det därför i avtalet att lånet ska delas på dem, med 75 000 kr vardera, så ska det gälla. Din sambos ex måste alltså betala. Om det i avtalet inte är reglerat när betalning ska ske så finns det regler i skuldebrevslagen som säger när det ska ske. Det står där att betalning ska ske när den som lånat ut pengar begär det (5 § skuldebrevslagen). 30 dagar efter det så börjar det ticka ränta på betalningen (4 § räntelagen). Räntan ligger på 7,5 % för ett år (6 § räntelagen).

Vad kan dina svärföräldrar göra för att få betalt?

Kräv först betalning

För att få din sambos ex att betala ska dina svärföräldrar först kräva betalning från exet. Då har din sambos ex som sagt 30 dagar på sig att betala innan det börjar utgå ränta på pengarna. Det bästa är att försöka övertyga din sambos ex att betala. Förklara konsekvenserna, att avtal är bindande och att Kronofogden kan hjälpa er.

Få hjälp av Kronofogden

Om exet vägrar behöver de vända sig till Kronofogden. Det första som behöver göras är att ansöka om betalningsföreläggande. Det betyder att du ber dem hjälpa dig att driva in skulden. Kronofogden kommer då att skicka ett föreläggande till exet. Då kan exet antingen betala eller vägra (bestrida skulden). Betalar exet så är problemet löst.

Gå till domstol

Vägrar exet att betala, dvs. bestrider, behöver dina svärföräldrar gå vidare till domstol med det. Domstolen kan bestämma att exet måste betala och då kan Kronofogden sen driva in skulden.

Den här informationen finns också på Kronofogdens hemsida. Där kan man ansöka om betalningsföreläggande, vilket är första steget. Ansök om betalningsföreläggande.

Sammanfattningsvis kan sägas att avtal måste hållas. Är det i avtalet inte bestämt när det ska betalas så behöver dina svärföräldrar kräva betalning. Då har din sambos ex 30 dagar på sig att betala innan det börjar utgå ränta. Skulle din sambos ex vägra betala så kommer dina svärföräldrar behöva vända sig till Kronofogden. Vägrar exet fortfarande att betala behöver dina svärföräldrar gå till domstol.

Skulle ni behöva gå till domstol råder jag er också att ta kontakt med våra jurister. Det kan nämligen vara en svår process om man inte är insatt i hur det går till. Ni kan boka tid här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo