Hur kräver jag betalning?

2017-11-23 i Fordringar
FRÅGA
Jag har ett aktiebolag, xx AB. xx AB har ett Partneravtal med yy (stort börsbolag). Yy har i sin tur uppdrag åt zz (oms. 250Mkr och ingår i qq, börsvärde 1Mdr). Så jag är en liten plutt bland stora hajjar! Zz å sin sida har uppdrag för ww. Zz är konflikt med ww som håller inne betalningarna till Zz. Zz betalar inte yy. Zz som jag gör jobb åt (via yy:s kontrakt) här helt nöjda med min leverans. Yy har inte betalat min faktura för september, som är den enda som hittills förfallit. Har även fakturerat full tid oktober och snart november. Egentligen är jag inte rädd för att jag inte skall få betalt till slut. Anledningen till att jag tror att pengarna kommer så småningom är att Zz ingår i qq som är på väg att noteras på Stockholmsbörsen.Men jag kan inte trivas med situationen, att jag levererar och gör yy:s kund Zz nöjd. Men yy tar inte sitt ansvar i avtalet utan håller inne min betalning. Det är tydligt i avtalet mellan xx AB och yy att yy inte behöver betala mig om inte yy:s kund betalar.Jag undrar:• Hur kan jag markera?, Jag kan så klart ställa in vidare arbete. Men det gagnar mig egentligen inte. • Kan jag betrakta avtalet mellan xx AB och yy som icke gällande samma ögonblick som yy inte betalar på 30 dagar?• Kan jag sälja mina fakturor till ett inkassobolag under ovanstående betingelser? Kan jag hota yy med att sälja mina fakturor?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Hur kan jag markera?

Du kan inte markera på annat sätt än att sluta utföra arbete. Du har för ditt bolags räkning ingått ett avtal med uppenbara risker för ditt bolags intäktsflöde. Yy (bolaget du har partneravtal med) begår inte avtalsbrott genom att underlåta att betala dig eftersom yy har stöd för sitt handlande i ert avtal. Du kan inte kräva övriga bolag i kedjan på betalning eftersom ni inte har något avtalsförhållande. Du kan inte med framgång kräva yy på betalning i det fall yy inte självmant betalar.

Avtalets giltighet

Avtalets giltighet är inte beroende av hur xx AB (ditt bolag) och yy väljer att agera efter avtalets ingående. Om avtalet var giltigt vid dess ingående kommer det fortsatt att betraktas som giltigt. Om det är ett villkor i ert avtal, att yy måste betala inom 30 dagar, är det istället att betrakta som ett avtalsbrott från yy:s sida. Ett avtalsbrott innebär att du med framgång kan kräva betalning plus ränta. Du bör kräva betalning genom (i följande ordning) kravbrev, ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden eller ansökan om stämning i domstol. Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med samtliga alternativ. Hör av dig om du behöver hjälp med detta så får du prisförslag.

Försäljning av fakturor

Du kan använda försäljning av fakturor för att pressa yy att betala. Du kan när som helst sälja dina fakturor till inkassobolag, men var uppmärksam på att du troligtvis får reducerad täckning på grund av att inkassobolagens risker är större än vanligt då yy i dagsläget enligt ert avtal inte begår avtalsbrott genom att hålla inne betalning. Om jag har missuppfattat ert avtal, och det faktiskt är så att yy utan stöd i avtal håller inne betalning, så bör du vidta åtgärderna ovan under föregående rubrik.

Hör av dig om något är oklart i svaret eller om du önskar Lawlines hjälp längre fram. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (839)
2021-11-29 Sälja muntliga skulder
2021-11-20 Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?
2021-11-16 När preskriberas gamla fakturor?
2021-11-14 Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

Alla besvarade frågor (97554)