Hur kommer uppgifter in i belastningsregistret och när försvinner de?

2021-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om ett brott läggs ner p.g.a brott kan styrkas försvinner då alla uppgifter i brottsregistret
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att antingen inget åtal har väckts mot dig eller att ett åtal har lags ner.

Svar

Kortfattat, om du inte har ålagts en påföljd för brott i en domstol eller något annat liknande så bör det inte finnas några uppgifter om dig i belastningsregistret (samma sak som "brottsregistret"). Uppgifter som kan finnas i misstankeregistret bör tas bort efter att det inte väckts åtal eller att åtalet lagts ner.

Uppgifter i belastningsregistret

Belastningsregister är detsamma som brottsregistret, som det ofta kallas i folkmun. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse (3 § lag om belastningsregistret). Även domar meddelade i utlandet kan föras in i registret. När det gäller din fråga förefaller inte ditt fall passa in under något av alternativen till att föras in i belastningsregistret. Det finns därav troligen inte några uppgifter om dig i belastningsregistret.

Uppgifter i misstankesregistret

Det finns potentiellt uppgifter om dig i misstankeregistret. Regleringen om misstankeregistret finns i lag om misstankeregister. Polisen skall föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (1 § lag om misstankeregister). Uppgifter i registret skall gallras om exempelvis, inget åtal har väckts eller om ett åtal har lagts ned (13 § lag om misstankeregister). Om det funnits uppgifter om dig i misstankeregistret bör de tas bort inom en snar framtid efter att åtalet eller förundersökningen lagts ner.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2678)
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

Alla besvarade frågor (96475)