Hur kommer man ur ett anställningsavtal?

Hej! Jag har jobbat timmar vid behov sedan nov 2020 utan att ha fått något anställningsavtal eller fasta tider. Nu vill jag sluta då jag fått annat jobb. Har jag någon uppsägningstid eller kan jag gå på dagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du haft en behovsanställning där du fått hoppa in vid behov och att nu vill sluta varpå du har funderingar kring om det finns någon uppsägningstid att beakta i detta fall.

Bryta en anställning genom att säga upp sig

Ett sätt att komma ur anställningsförhållandet du har är att säga upp dig (4 § LAS). Vid en uppsägning så är en månads uppsägningstid aktuellt, vilket framgår av (11 § LAS). Detta innebär att om du säger upp ditt anställningsavtal idag, så har du en uppsägningstid som gäller fram till 30 oktober. Därefter är du fri från anställningsavtalet. Att anställningsavtalet inte är upprättat skriftligt har ingen betydelse, även muntliga avtal är giltiga inom arbetsrätten.

Diskutera situationen med arbetsgivaren

Arbetsrätten är till stor del dispositiv, vilket innebär att vissa lagar kan frångås genom antingen kollektivavtal eller genom ett gemensamt beslut mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan därför vara av vikt att du försöker diskutera situationen med din nuvarande arbetsgivare. Försök förklara varför du vill sluta och att du funnit ett nytt arbete. Vidare kan nämnas att arbetsplatsen missgynnas om de har kvar någon som egentligen inte vill vara där. Genom att diskutera detta med din arbetsgivare kan ni möjligtvis komma fram till ett beslut som gynnar er bägge. Om en lösning inte går att nå - så är mitt tips som ovan nämnt att säga upp sig och beakta den uppsägningstid som därefter kommer att råda.Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”