Hur kan vi kräva tillbaka farmors egendom?

FRÅGA
Min mans farmor har legat på lasarettet, när hon låg inne där så tog svärfar av henne hennes bankomatkort för de skulle hon inte ha där, samt har han tagit alla smycken och värdepapper från hennes hus då han skyllde på att de kunde bli inbrott, nu är hon hemma igen och är jätteledsen över detta och har på talat att hon vill ha tillbaka allt som är hennes samt att vi också gjort de men han lämnar inte tillbaka de vad kan vi göra för att hon ska få tillbaka sina ägodelar?Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör jag nämna att svärfadern kan göra sig skyldig till brott när han tar din mans farmors saker. Detta kan polisanmälas, vilket du gör här.

Du säger att han vägrar lämna tillbaka ägodelarna. När en person vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan får egendomen normalt inte tas tillbaka på egen hand utan den personens tillåtelse. Det finns därför två vägar för din mans farmor att gå för att få tillbaka ägodelarna: stämning hos tingsrätt eller särskild handräckning hos Kronofogden. Särskild handräckning är dock att föredra eftersom handläggningstiden hos tingsrätten ofta är långdragen.

I mål om särskild handräckning kan Kronofogden besluta om att svärfadern ska lämna tillbaka ägodelarna till din mans farmor. För att så ska ske måste en ansökan om särskild handräckning göras hos Kronofogden (4 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). En ansökan om särskild handräckning kostar 300 kr och betalas i förskott. Eftersom det är din mans farmors egendom är det hon som ska göra ansökan. En sådan ansökan måste innehålla:

- Vem som är sökande respektive svarande (d.v.s. din mans farmor och din svärfar)
- Yrkande där det framgår vad sökande vill att Kronofogden ska besluta (d.v.s. vilken egendom som ska betalas ut)
- Grunder varför Kronofogden ska bifalla ansökan (d.v.s. vad som har hänt och varför egendomen tillhör din mans farmor)
- Bevisning (ex. kvitto eller fotografier som visar att egendomen tillhör din mans farmor)
- Underskrift

Här är en länk till ansökningen.

Kronofogden gör inte någon egen utredning, utan beslutet grundar sig helt på vad som förekommer i din mans farmors ansökan och svärfaderns (eventuella) svar. Det är därför viktigt att yrkande och grunder är noggrant och tydligt skrivet, och att så stark bevisning som möjligt bifogas. Skulle det vara brådska med att få tillbaka ägodelarna p.g.a. att värdepapperna riskerar att sjunka i värde under tiden som ärendet handläggs, kan hon begära om interimistiskt beslut. Ett sådant beslut innebär att Kronofogden gör ett tillfälligt beslut som gäller under ansökningstiden.

Vill du ha hjälp med ansökan kan du vända dig till en av våra jurister här.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?