Hur kan utpekanden på Facebook rubriceras?

FRÅGA
Min lillebror har blivit anklagad för barnmisshandel, allt är nedlagt då det visat sig inte finnas belägg från denna svartsjuka mor. När det kommer ett utslag på att hon inte kan hålla pojken från fadern så hänger hon ut pappan på fb med lång text och bilder på barnet dvs märken på barnet där hon målande beskriver kring detta ärende som sprids över nätet & delas på andra fb sidor & sociala medier...min bror mår redan galet dåligt, hur rubriceras det vid en polisanmälan & är det någon som helst idé att göra en då det tagit 10 månader att bli rentvåd & mamman gör ett sista desperat försök med att göra detta?
SVAR

Hej

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Min bedömning utifrån den bakgrund som du ger är att det rör sig om förtal, 5 kap 1 § brottsbalken. Utgångspunkten för att det ska vara fråga om förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är att någon utpekar en annan person som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat en uppgift "som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften är det inte att se som förtal. Med tanke på att din bror blivit anklagad för barnmisshandel på internet blir min bedömning att det faller under bestämmelsens tillämpningsområde. Detta på grund av att det bör falla under "att utpeka annan som brottslig" eller åtminstone " utsätta honom för annans missaktning". En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Man tar i en domstolsbedömning även hänsyn till hur stor spridning uppgiften fått. I ert fall har kvinnan spridit uppgifterna på Facebook och att detta fått stor spridning vilket borde göra att spridningsrekvistet är uppfyllt.

Min rekommendation är att ni tar detta vidare till polisen med tanke på hur din bror mår efter allt som hänt och med tanke på den spridning som utpekandet fått. Det är värt att notera att förtal är ett brott som i normalfallet inte faller under allmänt åtal utan målsäganden (den som blivit utsatt) får själv väcka åtal och driva åtalet, 5 kap. 5 § brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98676)