Hur kan Sverige ha rätt att stifta en lag som Estonialagen, och förbjuda svenska medborgare från att dyka vid vraket?

FRÅGA
Hej,Min fråga gäller färjan Estonia...hur kan Sverige ha rätt att stifta lag och därigenom förbjuda svenskar att dyka på vraket som ligger på internationellt vatten?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagstiftningsmakten, eller den legislativa jurisdiktionen är en inre nationell angelägenhet. Det innebär att varje stat har en i princip oinskränkt jurisdiktion att stifta nya lagar inom vilka områden de vill, förutsatt att lagen sedan i tillämpningen stämmer överens med gällande internationell rätt.

Estonialagen har Sverige legislativ oinskränkt jurisdiktion att stifta. Staten Sverige har rätt att tillämpa Estonialagen på enskilda personer förutsatt att den judikativa jurisdiktionen är för handen.

Ifall Sverige har judikativ jurisdiktion i ett enskilt fall har staten rätt att tillämpa lagen, trots att Estoniavraket ligger på internationellt vatten, detta eftersom bestämmelserna syftar till att stoppa svenska medborgare från att agera runt vraket. Judikativ jurisdiktion är en rätt för suveräna stater att åtala och döma enskilda personer för brott.

Staten Sverige har judikativ jurisdiktion över svenska medborgare baserat på den aktiva personalitetsprincipen, vilket är en straffrättslig anknytningsprincip som ger en suverän stat rätt att ställa deras egna medborgare inför rätta ifall dessa begår ett brott, just på grund av att de är medborgare i den suveräna staten. Att vraket ligger på internationellt vatten är i det här fallet irrelevant.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?