Hur kan regeringen avsättas?

2020-02-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur kan svenska medborgare få en regering avsatt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om hur vårt statsskick fungerar finns i Regeringsformen (RF), som är en av våra grundlagar. En grundläggande princip är att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, alltså medborgarna (RF 1 kap 1 §). Sverige är en representativ demokrati, då riksdagen är folkets främsta företrädare (RF 1 kap 4 §). Jag kommer därför att svara på din fråga genom att förklara hur riksdagen kan få en regering avsatt, eftersom folket alltså inte direkt kan göra det, bara indirekt genom våra företrädare i riksdagen. Folket kan för övrigt förstås avsätta en regering genom att rösta vid våra allmänna val, men jag utgår ifrån att du syftar på att avsätta en regering under en pågående mandatperiod.

För att avsätta en regering kan riksdagen rikta en misstroendeförklaring mot statsministern. Det krävs att minst en tiondel av riksdagens ledamöter står bakom att väcka en misstroendeförklaring för att den ska prövas, och att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den för att den ska gå igenom (RF 13 kap 4 §). Om riksdagen röstar för en misstroendeförklaring mot statsministern ska denne entledigas av talmannen (RF 6 kap 7 §). Om statsministern entledigas ska de övriga statsråden, alltså resten av regeringen, också entledigas (RF 6 kap 9 §).

Regeringen har en möjlighet att undvika att bli avsatt genom att utlysa ett extra val inom en vecka från en misstroendeförklaring (RF 6 kap 7 §). Regeringen tar då alltså frivilligt risken att bli avsatt genom det nya valet, istället för att entledigas på grund av riksdagens misstroendeförklaring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.
2020-09-20 ​Får du tjänstgöra hos Försvarsmakten ifall du har fått straffvarning och finns i belastningsregistret?
2020-09-13 Hur begär man ut gamla domar?

Alla besvarade frågor (84259)