Hur kan någon som uppmuntrat till ett brott bli straffad?

2019-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag har en fråga. Det skedde en grov misshandel och personen som blev misshandlad blev medvetslös och ambulansen kom. Men det var bara en person som misshandlade men en annan stod bredvid och hon pushade honom till att slå offret ännu mer. Hur kan hon som pushade bli straffad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att stärka någon annan i dennes uppsåt att begå ett brott är också straffbart

Allmänna regler om ansvar för brott finns i brottsbalken.

I 23 kapitlet i brottsbalken finns regler som medför ansvar för den som främjat brott. I 23 kap 4 § första stycket brottsbalken, stadgas följande:

"Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd."

Den här paragrafen innebär att det alltså inte enbart är den som direkt "utfört" en straffbelagd gärning som kan straffas för den, utan även den som främjat denna gärning med råd eller dåd. I 23 kap. 4 § andra stycket stadgas vidare:

"Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det."

Att stå bredvid och heja på en vän som misshandlar en annan person, är ett typexempel på att förmå annan att utföra ett brott. Kraven för att det ska röra sig om anstiftan är vidare tämligen lågt ställda, och det räcker i princip med att en person stärkt gärningsmannen i hans uppsåt, d.v.s stärkt gärningsmannens vilja att begå brott. HD har i ett fall (NJA 1963 s. 573) dömt en person för medhjälp till misshandel, enbart för att denne höll rocken åt gärningsmannen medan han misshandlade en annan person.

Det jag nyss sagt, innebär att personen som stod bredvid och hejade på misshandeln i din fråga - även om denne inte på något annat sätt bidragit till misshandeln - med mycket god sannolikhet ändå kan dömas för brott; troligtvis för anstiftan eller medhjälp till grov misshandel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om någonting är oklart eller om du har fler funderingar, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81800)