FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/02/2018

Hur kan min man adoptera mina barn?

Hej. Jag och min förra detta make är skilda med två barn. Han träffar dom ca 10 dagar per år. 11 och 9 år. Jag är omgift med 2 barn till. Om något händer mig, kan jag göra ett testamente så att de två äldre får bo med min nuvarande man eller min bästa vän som är som en syster?

Och en annan fråga. Jag önskar att min nya man skulle få vårdnaden då han ju tar allt ansvar och ser dem som sina egna. Men han har inga rättigheter. Jag tror inte att pappan skulle ge upp sin vårdnad så hur kan MA gå tillväga så han får adoptera dom. Tack för svar!!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör både adoptionsmöjligheterna för din nuvarande man samt vem som tar hand om ditt barn när du går bort.

Adoption kräver den biologiska pappans samtycke

Målet för barnets vårdnadshavare är att vårdnadshavaren ska spegla det biologiska föräldraskapet. Avsteget från detta är just adoption. Lagen är strukturerad på sådant vis att efter en adoption så ska de juridiska banden till barnet klippas till de biologiska föräldrarna, förutom om man gör en adoption mellan makar för då ska barnet ses som gemensamt (4 kap. 4 § Föräldrabalken). Detta innebär att din nuvarande man kan adoptera dina barn så att han är vårdnadshavare utan att ditt vårdnadshavande bryts.

Det som ställer till problem i din situation är att dina barn redan har en vårdnadshavare utöver dig och för att din nuvarande man ska kunna behöver dina barns biologiska fader häva sitt faderskap. Tyvärr får man inte häva faderskapet hos en biologisk far. Det kommer från målbilden av att faderskapet ska spegla den biologiska fadern. På grund av att dina barns fader är den biologiska fadern kan inte hans faderskap hävas och då kan inte heller din nuvarande man adoptera dem så länge som den biologiska fadern är vid liv.

Vem tar hand om barnen när du går bort?

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare för barnet och den ena föräldern dör blir den andra föräldern ensam vårdnadshavare. Om båda föräldrarna dör ska rätten anförtro vårdnaden om barnet till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I och med att din nuvarande man inte kan adoptera och vara vårdnadshavare i lagens mening kommer den biologiska fadern anses vara vårdnadshavare för barnen.

I det fall som båda föräldrar dör och särskilda vårdnadshavare utses så tas det hänsyn till den avlidna förälderns önskemål, förutsatt att det är lämpligt (6 kap. 10 a § Föräldrabalken). Enligt förarbetena anses det vara olämpligt om barnet har nått en viss mognad och motsätter sig att den av föräldrarna önskade personen utses till vårdnadshavare för honom/henne.

Sammanfattningsvis...

… kan inte din man adoptera dina barn. Man kan heller inte testamentera över vem som ska ta hand om sina barn efter ens död. Däremot kan du i ditt testamente uttrycka din vilja över barnen, med en förklaring till varför ditt ex inte bör få vårdnaden. Det hade tagits hänsyn till om ditt ex gått bort och barnen lämnas utan vårdnadshavare. I detta fall får ditt ex vårdnaden, då han är ensam vårdnadshavare kvar. I och med att jag inte vet om ditt ex är olämplig som förälder kan jag inte uttala mig om i vilken grad ditt testamente kommer ha för betydelse vid ett dödsfall. Om det däremot visar sig att socialtjänsten anser att ditt ex inte är lämpad som vårdnadshavare är det inte omöjligt att både din testamenterade vilja och dina barns vilja får betydelse i valet av särskilt förordnad vårdnadshavare. Att de vuxit upp med sina två syskon kan även få betydelse. Dessvärre ser du från mitt svar att det biologiska bandet är svårt att klippa då lagstiftaren anser att det är starkt, trots att vi idag har relationer där det inte alltid stämmer.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”