Hur kan min blivande fru från Thailand få uppehållstillstånd?

2019-09-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag har träffat en kvinna från Thailand, och vi ämnar att gifta oss och leva i Sverige. Hon har för närvarande arbetsvisum i Polen, och jag har träffat henne hos gemensamma bekanta i Norge när hon besökte dom. Hon kommer till mig nu i okt. och giftermål i feb 2020. Frågan, hur får hon uppehållstillstånd här i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att ni vill leva här i Sverige och då tolkar jag det som att du frågar hur hon kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen.

Vem kan få uppehållstillstånd?
Den som vill resa in i Sverige och stanna här längre än 3 månader måste ha ett uppehållstillstånd (2 kap. 4 och 5 §§ utlänningslagen).

Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder så som arbetare, student, skyddssökande eller på grund av anknytning till familj här i Sverige. I ert fall, antar jag att anknytning med anledning av ert kommande giftermål är mest aktuellt, som regleras i 5 kap. 3a § p1 utlänningslagen.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b§ utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges ex. om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.

Ansökan

Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet eller i ditt fall kan hon göra det i Polen då hon har tillstånd att vara där.

Sammanfattningsvis, en person kan få uppehållstillstånd för olika skäl bl.a anknytning till en person i Sverige som den har för avsikt att gifta sig med. Förutsättningarna är att du som ska komma hit kan stärka din identitet, personen i Sverige ska kunna försörja dig och att förhållandet är seriöst. En ansökan kan göras via internet men endast innan personen reser till Sverige.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
05Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-30 10:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (918)
2019-10-17 Får jag resa som turist till Sverige under handläggningstiden för mitt ärende hos Migrationsverket?
2019-10-12 Kommer vårt barn att få svenskt medborgarskap när det föds?
2019-10-11 Behövs arbetstillstånd för EES-medborgare efter 3 månader i Sverige?
2019-10-09 Kan en person som har uppehållstillstånd och svenskt id-kort åka till Tyskland utan pass?

Alla besvarade frågor (73866)