Hur kan man ta del av uppgifter ur belastningsregistret?

2021-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vill kolla on-line på mitt egna straffregister.. hur går jag tillväga?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om, och i så fall hur, du kan ta del av uppgifter i belastningsregistret on-line. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

Detta innebär att du skriftligen måste ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret och att du därefter får ett registerutdrag, via post, hemskickat till dig. Under vissa omständigheter kan det även vara möjligt att skicka ansökan digitalt. Du kan dock inte ta del av uppgifter ur belastningsregistret online. Du kan läsa om hur du gör en ansökan om utdrag ur belastningsregistret här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91289)