hur kan man sänka sitt straff?

2020-11-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har haft husrannsakan och är åtalad för grov narkotika . Jag vet att det kan dröja till rättegång. Min advokat sa till mig att fortsätta leva mitt liv. Jag har sedan snart ett år varit ren och jag har läst upp mina betyg så att jag kan komma in på den utbildning jag vill på högskolan. Jag undrar om jag ska fortsätta plugga och satsa på högskolan eller om det vid en rättegång ser bättre ut om jag har en fast anställning. Jag pluggar hellre men om ett jobb kan ha större påverkan på min dom så väljer jag det. Jag har även hänt med till socialen för att jag vill lämna urinprov fram tills rättegången för att visa att jag är ren. Jag ska även påbörja samtal för att förhindra återfall. Finns det något mer jag kan göra för att få en så bra utgång som möjligt vid rättegången?Jag är på så bra väg nu och jag kommer bli straffad för en gammal livsstil och dåliga val. Jag har äntligen fått fokus och lever nyktert.Jag är öppen för förslag och för allt jag kan för att få en mildare dom. Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du fortfarande är misstänkt för ett grovt narkotikabrott, och att du nu undrar hur din nuvarande livsstil kan komma att påverka ditt eventuella straff.

Inledningsvis skulle jag säga att det inte spelar någon roll för straffvärdet på brottet huruvida du jobbar eller går i skolan. Straffvärdet för grovt narkotikabrott är ganska högt, lägst två år högst sju år (3§ narkotikastrafflagen). Det blir nästan uteslutande fängelsestraff när straffskalan är så hög, men det finns ett litet utrymme att ge skyddstillsyn och samhällstjänst istället, beroende på omständigheterna kring brottet och di tidigare brottslgihet. När tingsrätten ska bedöma straffvärdet på ett brott ska de i första hand beakta omständigheter som talar för en annan påföljd än fängelsestraff. Omständigheter som kan minska straffvärdet är exempelvis om det tagit lång tid sedan brottet begicks och det inte beror på gärningspersonen, eller om du har förbättrat dina personliga levnadsförhållanden sedan brottet (29 kap. 5§ brottsbalken). Det kan även vara så att man beaktar om det finns en risk för att man blir avskedad från ett jobb, men i denna situation skulle jag säga att det inte är så relevant.

Generellt är det aldrig fel att samarbeta med polisen och utredningen, lämnar uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen och liknande. Att börja studera kan visa att man försöker ändra sin livsstil, om man har missbruksproblem och tagit tag i rehab eller liknande kan också utgöra ett sådant exempel. Men generellt skulle jag säga att du får välja själv mellan skola och jobb, och det ena eller det andra kommer inte göra någon större skillnad. Viktigast i det sammanhanget är att du ändrat din livssituation. Nu vet jag inte så mycket om omständigheterna kring detta brott i sig, så jag kan tyvärr inte säga något mer konkret kring vad som kan påverka straffet i ditt fall. Domstolen ska alltid beakta förmildrande omständigheter och om det gått lång tid sedan händelsen, och både valet av påföljd och straffets längd kan påverkas. Men återigen är det inget jag kan säga med någon säkerhet. Jag rekommenderar dig att prata med din advokat för mer ingående råd och hjälp!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?