Hur kan man minska skatten vid försäljning av fastighet?

2017-04-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar har ett stort hus som de vill flytta från men har stött på dilemmat att skatten blir så stor att de i princip skulle få flytta till mindre, få högre kostnader och inte ha mer i plånboken. Finns det något sätt att komma runt/minska skatten på vinsten av deras fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 47kap. Inkomstskattelagen(IL) finns det bestämmelser om uppskov. Uppskov innebär att man skjuter fram beskattningen på hela eller delar av vinsten vid försäljning av en fastighet. För att beviljas uppskov krävs man uppfyller vissa kriterier.

En första förutsättning för att få uppskov är enligt 47kap. 3§ IL att ursprungsbostaden(den bostad som man säljer) är en privat bostad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet(EES) samt att det är den skattskyldiges permanenta bostad. Med permanent bostad avses en bostad som den skatteskyldige varit bosatt i under minst 1 år närmast före försäljningen eller under minst 3 år av de senaste 5 åren före försäljningen.

Vidare ska ersättningsbostaden(bostaden som man tänkt köpa) enligt 47kap. 5-5a§§ IL vara en fastighet inom EES-området. Dessutom krävs att den skattskyldige avser att förvärva en ny bostad inom ett år.

Uppskovsbeloppet beräknas enligt 47kap. 7§ IL. Beräkningsmetoden varierar beroende på om ersättningsbostaden kostar mer eller mindre än ursprungsbostaden. När ersättningsbostaden kostar mer än ursprungsbostaden utgörs uppskovsbeloppet av kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbeloppet. När ersättningsbostaden istället kostar mindre än ursprungsbostaden beräknas uppskovsbeloppet genom (kapitalvinsten+tidigare uppskovsbelopp) x (Ersättningen för ersättningsbostaden/(delat med) Ersättningen för ursprungsbostaden).

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att dina föräldrar kan undvika skatten genom att ansöka om uppskov förutsatt att de ovanangivna förutsättningarna är uppfyllda. Viktigt att ha i åtanke är dock att skatten endast tillfälligt undviks och att de i framtiden kommer att beskattas för kapitalvinsten på fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?