Hur kan man jämka en bodelning?

2018-07-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vid en bodelning har parterna endast varit gift 3-4 år och den ena parten har, i princip, betalat alla amorteringar, räkningar och till stor del alla rörliga kostnader såsom exempelvis mat,nöjen,resor.Det är även en stor obalans i pension, tjänste som privat.Vad finns här för möjlighet till jämkning till 'rättvis' fördelning av tillgångarna?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns stadgade i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fungerar en bodelning?

En bodelning ska genomföras när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods räknas samman och skulder dras av. Därefter fördelas värdet av giftorättsgodset som huvudregel lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Vad finns det för möjligheter till jämkning?

Den så kallade skevdelningsregeln ger möjlighet till att jämka en bodelning vid orättvisa förhållanden. Vid en sådan bedömning tar man särskild hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och om omständigheterna i övrigt är oskäliga (12 kap. 1 § ÄktB).

Det är bara den som har mest giftorättsgods som kan påkalla jämkning med hänvisning till skevdelningsregeln.

Vid bedömningen om äktenskapets längd räknas även tiden som samboende in. Om man varit sambo i två år och gift i fyra år räknas äktenskapet ändå som sex år.

Vad gäller bedömningen av makarnas ekonomiska förhållanden krävs det generellt sätt en betydande skillnad i förmögenhet. Ju längre äktenskap desto större förmögenhetsskillnader krävs.

Att den ena maken betalat alla amorteringar, räkningar och alla rörliga kostnader såsom exempelvis mat, nöjen och resor kan räknas in under bedömningen för omständigheterna i övrigt. Om någon fört in mycket egendom och den andra ingen alls kan leda till en jämkning vid bodelningen. Det krävs att det är möjligt att bevisa att endast en make bidragit för att jämkning ska kunna ske. Även här gäller regeln att desto längre äktenskap, desto större saker krävs.

Slutsats

Av det du beskriver kan det finnas grund för jämkning i bodelningsförhållandena. Det krävs att det är påvisbart vem som gjort vad samt att det är märkbara skillnader i makarnas ekonomi. Om makarna inte varit samboende så lång tid innan äktenskapet kan deras förhållande räknas som ett kortvarigt äktenskap (under fem år). Även detta kan då vara grund för jämkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2076)
2019-02-18 Bodelning och enskild egendom
2019-02-16 Räknas mina kläder som bohag ock min motorcykel samt vanlig cykel?
2019-02-16 Kan exmaka begära formell bodelning trots att hon redan fått hälften av bohaget?
2019-02-15 Skall enskild egendom som förbrukats ändå tas med i bodelningen?

Alla besvarade frågor (65773)