Hur kan man gå tillväga vid våld i hemmet?

FRÅGA
Hej, jag har ett problem hemma. Jag är en tjej och älskar smink, smycke, naglar, parfym etc. Jag vill bestämma över mitt utseende och mig själv. Men min pappa har svårt att acceptera detta då han är väldigt sträng. Men nu har han gått för långt då han börjar kalla mig fula namn, får mig att må dåligt över mig själv och vill bestämma över mig. Dessutom är han arg och började slå mig och bråka med mamma för att hon accepterar mig som jag är. Han vill att hon också ska trycka ner mig för att göra som han vill. Hon gör inte det och står vid min sida. Men av någon anledning vill hon skydda han och berättar att det är bara för att "han är rädd om mig och vill mitt bästa". Jag mår väldigt dåligt och rädd då han har hotat mig att om jag inte gör som han vill "han kommer att göra saker som jag aldrig tänkt mig". Han har även sagt att han önskar mig ett dåligt liv och även att han önskar att jag dör. Jag vet inte vad jag ska göra och vet inte vilken hjälp jag kan få.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag beklagar situationen du befinner dig i. Du ska självklart inte behöva gå igenom detta. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå tillväga för att ta dig ur din situation.

Upprätta en polisanmälan

Ett första alternativ är att upprätta en polisanmälan. För att man ska kunna anmäla någon till polisen krävs det att man blivit utsatt för brott. Med brott avses en gärning som finns beskriven i t.ex brottsbalken och för vilken straff är föreskrivet 1 kap 1 § brottsbalken.

Av det du beskriver verkar det som att du har blivit utsatt för grov kvinnofridskränking. Grov kvinnofridskränkning innebär att en person begått upprepade straffbara kränkningar mot en närstående eller tidigare närstående person och regleras i 4 § 4a kap andra stycket brottsbalken (BrB). Brottet är tänkt att träffa situation där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid.

För att brottet ska bli aktuellt måste personen gjort sig skyldig till något av följande brott i brottsbalken:

Brott mot liv och hälsa (kap 3)Brott mot frihet och frid (kap 4)Sexualbrott (kap 6)Skadegörelsebrott (kap 12)Överträtt ett kontaktförbud (lag om kontaktförbud)

Det är alltså flera typer av brott som kan aktualisera brottet grov fridskränkning om de upprepas. Exempelvis kan det vara misshandel eftersom det är ett brott enligt 3 kap. 5 § BrB. Brottet måste ha begåtts mot en närstående eller tidigare närstående. Gärningarna måste vara en upprepad kränkning mot den utsatta personens integritet och ska ha varit tillägnat att allvarligt skada dennes självkänsla. Om alla dessa rekvisit är uppfyllda kan alltså brottet grov fridskränkning bli aktuellt.

Kontakta en kvinnojour

Ett annat alternativ är att vända dig till en kvinnojour som är specialiserad att hjälpa kvinnor som har utsatts för våld, hot eller liknande. De finns där som stödperson i de fall du vill prata om din situation, vid besök hos exempelvis polis, advokat och socialtjänst och i vissa fall erbjuder de även skyddat boende. De som är aktiva i jouren skriver under ett tystnadslöfte och du kan även välja att vara anonym.

För mer information kan du vända dig till Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) hemsida. Där hittar du kontaktuppgifter till kvinnojourer i hela landet.

Den aktuella situationen

Jag tycker att du ska se mycket allvarligt på den situation du befinner dig i. Jag skulle därför råda dig att göra en polisanmälan där du beskriver vad du har blivit utsatt för. Som jag beskrev ovan kan du ta hjälp av en kvinnojour om du vill gå vidare med en polisanmälan, eller om du bara vill prata ut med någon om din situation och be om fler råd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96436)