Hur kan man få skadestånd om åklagaren lagt ned förundersökningen?

Min son har blivit grovt misshandlad i fängelset men för undersökning har lagts ner. Kan han få någon ersättning från brottsoffer eller hemförsäkringen. Han bor hemma annars och har sin adress här

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga att detta har hänt din son.

Om åklagaren har lagt ned förundersökningen innebär detta att han inte har möjlighet att få skadestånd via en brottmålsrättegång. Avseende frågan om hemförsäkringen kan jag tyvärr inte svara på den frågan då det är väldigt individuellt beroende på vilken typ av hemförsäkring man har och liknande. Jag rekommenderar dig här att kontakta ert försäkringsbolag och ställa denna fråga till dem.

De andra möjligheterna att få skadestånd är antingen via Brottsoffermyndigheten och få brottsskadeersättning, eller genom att stämma personen i ett civilrättsligt mål vid tingsrätten.

Brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten

Polisens utredning, oavsett om den leder till domstol eller inte, kan användas som underlag för Brottsoffermyndighetens utredning om ersättning, och även som underlag i en tvistemålsrättegång. För att kunna få ersättning få ersättning från Brottsoffermyndigheter krävs först att man gjort en anmälan till polisen. Offret kan ha rätt till brottsskadeersättning även om utredningen hos polisen läggs ned. Då ersätts främst personskador (ex. sjukhusvistelser, sveda och värk, ärr, funktionsnedsättning och liknande) och kränkning som ersätts. Ni kan läsa mer om denna process på Brottsoffermyndighetens hemsida. Ni kan även på deras hemsida här hitta mer om vad man kan begära i skadestånd.

Stämma civilrättsligt

Ni kan även väcka talan om skadestånd via ett tvistemål i tingsrätten. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vålar annan personskada ska ersätta denna (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Detta innebär att brott inte behöver vara bevisat för att man ska kunna kräva skadestånd. Man kan även här få kränkningsersättning, och det krävs inte att en person dömts för brottet för att man ska kunna kräva detta (2kap. 3§ skadeståndslagen) . Misshandel är vanligtvis ett brott som föranleder kränkningsersättning. Hur mycket beror på omständigheterna kring händelsen, men lägst 5000 kr.

En sådan stämning ska göras vid den tingsrätt där gärningspersonen bor. Tänk på att det är ni som gör anklagelserna som också ska bevisa detta, och går inte det kan ni komma att få betala rättegångskostnaderna för procesen. Att åklagaren lagt ned förundersökningen, beroende på varför, tyder oftast på att det är svårt att bevisa brottet eller hitta rätt gärningsperson.

Sammanfattningsvis

Att förundersökningen lagts ned är alltså inget hinder för er att begära ersättning via Brottsoffermyndigheten, och inte heller civilrättsligt. Dock innebär det oftast att åklagaren inte anser att det går att bevisa brottet, vilket i sig kan leda till svårigheter att få skadestånd annan väg. Det är i civilrätten ni som ska bevisa att personen har orsakat din son skadorna som ni gör gällande och att hen har gjort det uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Läs mer om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Oftast finns det möjlighet att få ersättning via sin hemförsäkring när man varit utsatt för brott, beroende på vad man har för hemförsäkring. Kontakta försäkringsbolaget och fråga!

Slutligen kan jag säga att om ni inte är nöjda med åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen kan ni begära en omprövning av detta hos den åklagarmyndighet som fattat beslutet. Då är det en annan åklagare som kollar på det. Mer om detta kan ni läsa om på åklagarmyndighetens hemsida.

Ni är välkomma att kontakta vår juristbyrå om ni behöver vidare vägledning eller hjälp att skriva stämningsansökan!

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”