Hur kan man driva in hyra från en hyresgäst som slutat betala hyran?

2020-07-21 i Skuld
FRÅGA
Hej Vi har en fatighet som vi hyr ut, det är en bilverkstad. Hyresgästen har en kontrakt på 3 år. Nu vill inte hyresgästen betala hyran.Hur går vi vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att din nuvarande hyresgäst har skrivit på ett avtal med en löptid om 3 år men har nu i förtid bestämt sig för att sluta betala hyra.

Jag kommer redogöra för vad det innebär att ingå ett avtal samt hur du kan kräva in din hyra.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtl) samt lagen om betalnignsföreläggande och handräckning (BFH).

Vad innebär det att ingå ett hyresavtal?

Den som ingår ett hyresavtal är bunden att följa avtalet enligt de förpliktelser som avtalet föreskriver. Det följer av principen om att avtal ska hållas (1 § avtl). Om avtalet löper 3 år utan rätt till uppsägning i förtid ska hyresgästen enligt huvudregel betala hyran under hela perioden.

Jag känner inte till exakt vad som står i ert avtal men om hyresgästen önskar att säga upp kontraktet gäller de villkor ni kommit överens om.

Hur kan du driva in din hyra?

Mellan dig och din hyresgäst har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och hyresgästen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (hyresavtalet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Slutsats

Din hyresgäst ska alltså införliva sina förpliktelser enligt hyresavtalet, bla betala hyra och respektera eventuella uppsägningsregler. För att driva in din fordran kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande.

Hoppas du fick svar på din råga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (442)
2020-08-04 Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?
2020-07-31 Överlåtelse av lån till ny gäldenär?
2020-07-30 Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?
2020-07-30 Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

Alla besvarade frågor (82614)