Hur kan man bryta preskriptionstiden i brottmål?

2021-04-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, hur kan man bryta en preskriptionstid i brottmål? Kan man göra det utan att gå till tingsrätten med andra ord sända det privat i rekommenderat brev till till bostaden?Om det måste gå via tingsrätten måste man då göra en fullständig stämningsansökan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring preskription i brottmål finns i brottsbalken (BrB).

Det finns två olika typer av preskription inom brottmål: åtalspreskription (35 kap. 1 § BrB) och absolut preskription (35 kap. 6 § BrB).

Åtalspreskription innebär att en person inte kan dömas till straff efter att preskriptionstiden gått ut. Man kan bryta preskriptionstiden genom att häkta eller åtala personen (35 kap. 1 § BrB).

Absolut preskription är den längsta tid en person får gå utan att bli straffad för ett brott. Denna preskriptionstid är längre än åtalspreskriptionen och kan inte brytas, oavsett om personen blivit åtalad eller häktad (35 kap. 6 § BrB).

För att ge svar på din fråga så krävs det alltså att personen antingen blir häktad eller att åklagaren beslutar att väcka åtal genom att lämna in en fullständig stämningsansökan till tingsrätten. Det är alltså inte tillräckligt att sända ett meddelande om preskriptionsavbrott i ett brev till bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91289)