Hur kan man bli svensk medborgare?

2020-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är en student vid University of Cambridge och gillar Sverige och vill kontrollera om jag kan du få svenskt medborgarskap grund av etnicitet? Min farfar föddes i Årgjäng (Värmlands län) och var gift med en norsk kvinna när min far ble föddes i 1948. Jag föddes 1986. Är det möjligt att ansöka om medborgarskap baserat på min etnicitet? Kan du hjälpa till med detta? Och circa vad kostar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga är du inte född i Sverige och ingen av dina föräldrar är svenska medborgare, men din farfar är svensk medborgare.

Hur kan man bli svensk medborgare?

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln om en förälder är svensk medborgare eller om en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död, 2 § lag om svenskt medborgarskap.

Ett barn som inte fyllt tolv år och som adopteras av en svensk medborgare blir vid adoptionen svensk medborgare, 4 § lag om svenskt medborgarskap.

En person kan även ansöka om svenskt medborgarskap, 11 § lag om svenskt medborgarskap. För ansökan krävs det att styrka sin identitet, fyllt 18 år, permanent uppehållstillstånd i Sverige, hemvist i landet (2 år om man är dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, sedan 4 år om man är statslös eller bedöma som flykting, sedan 5 år för övriga utlänningar) och haft och kan förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt.

Av 12 § lag om svenskt medborgarskap finns det undantag till 11 §. Att även om 12 § inte är uppfylld kan en person trots det beviljas svenskt medborgarskap. Det kan handla om att en person tidigare varit svensk medborgare, eller den är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det annars finns särskilda skäl. Däremot måste personen kunna visa skäl för att medborgarskap ska beviljas.

Ett tips till dig om du vill eller om det är möjligt för dig att bli svensk medborgare är att gå in på dessa hemsidor alternativt kontakta dessa myndigheter. Migrationsverket och skatteverket har bra hemsidor om hur man blir svensk medborgare:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare.html

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford/medborgarskap.4.3810a01c150939e893f1714f.html

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86931)