FrågaKÖPRÄTTÖvrigt25/12/2020

Hur kan man återkräva deposition från bolag i europaområdet?

Hej! Jag har skrivit under ett kontrakt som innebad att dom skulle fixa samarbeten till mig men skulle ge en "deposit" på 290 euro och skulle få tillbaka pengarna, hur ska jag gå till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du köpt en tjänst som gick ut på att säljaren skulle ordna samarbeten till dig och du har betalat en deposition på 290 euro som inte betalats tillbaka.

Min utgångspunkt är att du inte fått några samarbeten och därmed är berättigad tillbaka din deposition. Dessutom utgår jag från att du är en näringsidkare (det vill säga du har beställt tjänsten för kommersiella syften.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka rättigheter du kan ha i sammanhanget juridisk samt vad som generellt gäller angående depositioner.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtl), lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFH) samt skuldebrevslagen (skrbL).

Vad gäller generellt kring tjänster av den här beskaffenheten?

Generellt kan sägas att det tyvärr inte finns någon tillämplig lag. När man ska utreda dessa frågor får man istället utgå från avtalet, branschsedvana och/eller praxis. Den viktigaste utgångspunkten är avtalet, i och med att parterna i detta sammanhang är fria att komma överens om sina villkor anses avtalet vara i första hand den vägledande källan (jfr 1 § avtl).

I och med att jag inte känner till vad som framkommer av avtalet kan jag inte kommentera det ytterligare. Min slutsats i detta avseendet är helt enkelt att du bör titta igenom användaravtalet och försöka hitta de villkoren som reglerar återbetalning av deposition.

Vad innebär det att betala en deposition?

En deposition kan beskrivas som en villkorad fordran (skuld). Det innebär att köparen betalar in ett belopp till säljaren som ska betalas tillbaka till köparen under vissa på förhand bestämda förutsättningar (ex om säljaren inte lyckas leverera utlovad tjänst). Säljaren har å andra sidan rätt att behålla depositionen om köparen (oftast) inte uppfyller ett eller flera villkor enligt avtalet.

Om säljaren vägrar betala ut deposition trots att köparen är berättigad att få tillbaka den uppstår en skuld (fordran). Säljaren är enligt lag skyldig att betala tillbaka denna (jfr 1 § skrbl). Det kan vara lite knepigt att kräva tillbaka pengar från andra EU-länder men kronofogdemyndigheten har en möjlighet att ordna Europeiskt betalningsföreläggande. Således skickas ärendet till motsvarande kronofogdemyndighet i det landet som säljaren befinner sig i och fordran drivs in inom ramen för det landets system.

Du ska alltså vända dig till svenska kronofogdemyndigheten och ansöka om Europeiskt betalningsföreläggande.

Slutsats

Om det är så att du uppfyller villkoren enligt ert avtal att få tillbaka din deposition har det uppstått en fordran. För att driva in denna fordran ska du i första hand vända dig direkt till näringsidkaren, skulle inte det funka kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om Europeiskt betalningsföreläggande.

Om du önskar få ytterligare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du vänder dig till vår byrå via denna länken: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?