Hur kan man anmäla överservering?

2021-09-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan man/hur gör man för anmäla en pub för överservering? Det är inte ett tillfälle utan varje tillfälle dom får för egen profit. Vart vänder man sig med en sån oro?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att förklara vad överservering är och vilka påföljder som det kan leda till. Därefter kommer jag att besvara frågan om vart man kan vända sig för att anmäla missförhållandet.

Vad är överservering och vilka påföljder kan det leda till?

Enligt alkohollagen är det inte tillåtet att lämna ut alkoholdrycker till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. (3 kap. 8 § alkohollagen) Detta gäller såväl vid detaljhandel som vid servering. Om man gör det uppsåtligen eller av oaktsamhet kan man dömas för olovlig hantering av alkohol till böter eller fängelse i högst sex månader. (11 kap. 9 § alkohollagen) Kommunen ska även meddela innehavaren av serveringstillstånd en erinran eller varning eller i värsta fall återkalla serveringstillståndet (9 kap. 17-18 § alkohollagen).

Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de regler som gäller för servering av alkoholdrycker. (9 kap. 2 § alkohollagen) Detta borde enligt min uppfattning innefatta det ovannämnda förbudet mot överservering. Polismyndigheten ska även underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhållanden som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn. (9 kap. 8 § alkohollagen)

Vart kan man vända sig för att anmäla överservering?

Överservering kan alltså utgöra både ett brott och en överträdelse av alkohollagen. Polismyndigheten tar i allmänhet emot tips i syfte att upptäcka, förebygga eller utreda brott. Eftersom överservering kan utgöra ett brott (olovlig hantering av alkohol) borde även det kunna anmälas. Dessutom har polismyndigheten viss tillsyn över alkohollagens efterlevnad. Jag rekommenderar därför att i första hand vända sig till polisen. Du kan läsa mer om hur man lämnar tips på polisens hemsida.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2679)
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?

Alla besvarade frågor (96510)