Hur kan jag veta om jag är anmäld för brott?

2020-12-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag var skyldig till en trafikolycka för över 7 månader sedan, det blev inga personskador!Jag stannade inte helt vid stopplikt och den andre föraren körde för snabbt!Saken är den att jag inte har hört något från polisen eller försäkringsbolagen! Jag vet inte om jag är polisanmäld eller inte.... HJÄLP
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Aktuella brott

Om en bilist brister i sin omsorg vid bilkörning på ett betydande sätt och om denna brist i omsorg leder till en trafikolycka så har bilisten gjort sig skyldig till brottet vårdslöshet i trafik (1 § Trafikbrottslagen). Att inte stanna vid en stoppskylt kan utgöra en sådan omständighet som innebär att bilisten brustit i sin omsorg.

Ett annat brott som kan aktualiseras är brottet framkallande av fara för annan (3 kap. 9 § Brottsbalken). Detta brott aktualiseras när en person genom att agera på ett grovt oaktsamt sätt, tar en risk, som kan resultera i fara för en annan person. Man blir inte åtalad för båda brotten tillsammans. Brottet framkallade av fara för annan aktualiseras främst när brottet vårdslöshet i trafik inte blir aktuellt.

Får jag veta om jag är polisanmäld?

Tyvärr så finns det ingen möjlighet för en person att veta om han eller hon har blivit anmäld för ett brott eller inte. Om polisen har anledning att anta att ett brott har begåtts, tex genom att någon anmäler ett brott, så ska polisen inleda en förundersökning (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). I den tidiga fasen av förundersökningen så har polisen inte en skyldighet att informera den potentiella gärningsmannen om att en förundersökning har inletts. När utredningen dock har gått så långt att den misstänkte betraktas som "skäligen misstänkt" så måste polisen informera den misstänkte om det (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Om det är så att förundersökningen efter detta läggs ner så ska den som är skäligen misstänkt informeras om det (14 § Förundersökningskungörelse). Innan en person blir skäligen misstänkt för ett brott så finns det dock ingen möjlighet för personen att veta om han eller hon blivit polisanmäld eller inte.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varm välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91198)