Hur kan jag utforma ett gymnasiearbete om juridik?

Exempel på ämnen som är kopplat till juridik gällande gymnasiearbete

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad ditt gymnasiearbete ska handla om beror förstås i hög grad på vilket program du går; går du ett program med naturvetenskaplig inriktning kan det bli svårt att få in juridik i ditt gymnasiearbete.

Såsom jag ser det har du grovt sett två alternativ:
1. Du kan skriva om juridiken. Det här alternativet kan möjligen visa sig svårt för den som inte är bekant med juridik och juridisk metod, men jag skulle inte säga att det ter sig omöjligt. Detta är förstås det vi juridikstuderande gör i när vi skriver texter och några exempel på ämnen är att analysera straffrättsligt ansvar för juridiska personer i svensk juridik, de i svensk rätt ledande bevisvärderingsmetoderna, skillnaden mellan omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser, och så vidare. Det finns naturligtvis ett närmast oändligt antal tänkbara ämnen att behandla. Skulle du välja detta alternativ rekommenderar jag att du försöker hitta en förhållandevis vid frågeställning så du inte måste älta juridiska teknikaliteter, att du läser delar av uppsatser och/eller böcker om ämnet samt att du försöker tillämpa metoden FRAS. I korthet går metoden ut på att du först identifierar Frågeställningen, därefter identifierar och förklarar du relevanta Rättsregler, sedan Analyserar du ditt fall/din frågeställning utifrån rättsreglerna för att avslutningsvis dra en Slutsats (eller motivera varför du inte kunde det). Jag upplever att denna metod är ett bra sätt att få struktur på sitt ämne.
2. Du kan skriva om folks syn på juridiken. Detta alternativ är sannolikt enklare på så vis att det räcker att du hittar en fråga inom juridiken som diskuteras utanför juridiskt skolade kretsar och helt enkelt undersöker hur folk ser på det. Detta blir en mindre juridisk undersökning, men det finns fortfarande många beröringspunkter eftersom du måste förklara kärnfrågan och kanske analysera de synsätt som finns. Exempel på frågor som jag tänker mig att många har åsikter om är omfattning och verkställande av straff, databehandling/integritetsfrågor, yttrandefrihetsfrågor, med mera.

Avslutningsvis vill jag påpeka att det jag diskuterat ovan är mina personliga tankar och att du självklart kan komma på något bättre själv. Ska jag ge dig en rekommendation så är det, hur klyschigt det än låter, att du arbetar med något du känner att du är intresserad av inom juridiken.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo