Hur kan jag tvinga någon att flytta från min bostadsrätt?

Hej!

Min flickvän flyttade in i min bostadsrätt för ca 4 månader sedan då hennes kontrakt på en andrahandslägenhet upphörde. Nu är förhållandet slut, men hon vill inte flytta ut. Vilka möjligheter har jag att tvinga henne att flytta?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Dina möjligheter att tvinga din ex-flickvän att flytta beror på om ni anses vara sambor i sambolagens mening eller inte. I 1 § 1st. sambolagen anges att sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge man ska ha bott tillsammans för att det ska vara stadigvarande. Det finns en rekommendation på att man ska ha bott tillsammans i minst sex månader för att anses vara sambor, men denna kan frångås om parterna har upprättat testamente, ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter eller skaffat gemensamma bankkonton, eller på något annat sätt visat en avsikt att stadigvarande leva tillsammans.

Om ni anses vara sambor är det sambolagen som gäller mellan er. I så fall är din bostadsrätt samboegendom, enligt 3 § sambolagen, eftersom den är er gemensamma bostad (5 § 3p. sambolagen). Om antingen du eller din ex-flickvän begär det, ska samboegendomen delas mellan er genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Den samboegendom som kvarstår efter avdrag för skulder ska läggas samman och sedan ska värdet av det delas lika mellan er enligt 14 § sambolagen. Vid ett kort samboförhållande som ert (om det ens kommer att räknas som ett samboförhållande) finns en undantagsregel i 15 § sambolagen. Där anges att den ena sambon kan få behålla mer av sin egendom om det pga. samboförhållandets längd eller sambornas ekonomiska förhållanden skulle vara oskäligt att dela samboegendomen lika. Om sambolagen gäller mellan er finns det en risk att det blir du som måste flytta och din ex-flickvän som får bo kvar, enligt 16 § 2st. sambolagen, men för detta krävs att hon har större behov av bostaden än dig och att det är skäligt med hänsyn till övriga omständigheter. Det krävs även som huvudregel att hon köper ut dig från bostadsrätten. Eftersom ni bott tillsammans under så kort tid tror jag inte att det skulle anses vara skäligt att din ex-flickvän får bo kvar i din bostadsrätt.

Om ni inte anses vara sambor, om ingen av er begär bodelning eller om din ex-flickvän fortfarande vägrar flytta efter en eventuell bodelning kan du ta hjälp av kronofogdemyndigheten för att få henne att flytta. Hos kronofogdemyndigheten kan du ansöka om handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan läsa mer om detta och hitta blanketter för ansökan om handräckning på kronofogdemyndighetens webbsida: klicka här

Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!

Vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo