Hur kan jag stoppa min expartner från att kontakta mig?

FRÅGA
Mitt ex försöker få kontakt med mig fast jag sagt till henne ca 10 gånger att jag inte vill ha kontakt. Hon skapar nya konton och försöker få kontakt med mig på Snapchat,hon försöker ringa trots att hon är blockad hon går via hennes kompisar till mig och frågar saker via dom mm. Hennes mamma och hon spamar mig med dolda samtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lite svårt att utläsa exakt vad din fråga gäller men utifrån informationen i din fråga kommer jag besvara vad du skulle kunna göra juridiskt, för att stoppa din ex-partner från att kontakta dig.

Är det ett brott att kontakta någon som inte vill ha kontakt?
Ofredande
Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § brottsbalken (BrB)).

Störande kontakter kan vara kontakter både i person men också via t.ex. telefon och internet. Kontakterna kan vara störande för att det sker upprepande gånger eller pga. när eller hur kontakten tas. Det krävs inte heller här att den utsattes frid faktiskt blir kränkt utan det räcker att det rör sig om en kontakt som typiskt sett innebär det. Att det ska vara fråga om ett handlande som är kränkande på ett kännbart sätt tyder på att det måste vara fråga om en kränkning av viss allvarlighetsgrad.

Den kontakt som du beskriver att din ex-partner försöker ta med dig skulle kunna den brottsliga gärningen ofredande. Det krävs dock att kontakten är kännbar, vilket den skulle kunna vara om kontaktförsöken varit omfattande eller om hon kontaktat dig på opassande tider såsom under natten.

Olaga förföljelse
Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör ofredande döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år (4 kap. 4 b § BrB).

Det krävs alltså upprepande gärningar mot samma person för att det skulle kunna röra sig om olaga förföljelse. Handlingarna måste också ha utgjort en kränkning av personens integritet.

Vad kan man göra om man blir utsatt för ofredande/olaga förföljelse?
Det vore såklart bäst om du kunde komma överens med din ex-partner och att hon självmant upphör med att kontakta dig men du beskriver i frågan att du redan bett henne upprepande gånger att sluta kontakta dig. Det du kan göra är att anmäla händelserna till polisen genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. För att kunna bevisa händelserna är det viktigt att du samlar bevis genom att skriva upp när kontakten tas, dokumentera och spara ner så kallade skärmdumpar.

Ett annat sätt att gå tillväga för att försöka få stopp på de oönskade kontakterna är att försöka få till stånd ett kontaktförbud. Vid kontaktförbud är en person förbjuden att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person. Ett kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns riska att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § lagen om kontaktförbud).

Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning till det (7 § lagen om kontaktförbud). Du kan alltså begära att en åklagare prövar om kontaktförbud ska meddelas. Åklagarens beslut i fråga om kontaktförbud ska prövas av tingsrätten, om du eller din ex-partner begär det (14 § lagen om kontaktförbud).

Jag kan inte med säkerhet bedöma om ett kontaktförbud skulle komma att meddelas mot din ex-partner men bedömer sannolikheten som liten utifrån uppgifterna i din fråga då det inte är helt klart om det föreligger brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Men du kan i vart fall genom att begära kontaktförbud.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (806)
2019-08-23 Utge sig för att vara någon annan på sociala medier
2019-08-21 Smygfilmning av pedagog på förskola
2019-08-21 Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?
2019-08-20 Kan jag bli dömd för dataintrång även om jag gjort det för att bevisa en konspiration mot mig?

Alla besvarade frågor (72173)