Hur kan jag skydda min släktfastighet från kommande skilsmässa?

2015-03-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej. 2013 fick jag min mammas stuga i gåva med tanke att jag skulle vårda den och låta den stanna kvar i släkten i all framtid. Det finns ett gåvobrev upprättat men nu står jag inför en skilsmässa och är rädd för att min fru kommer att kräva att den ska ingå i bodelningen och att hon då har rätt till halva värdet trots att vi själva inte lagt ner några kostnader på huset de senaste två åren. Vi har inga egna barn men jag har två barn sedan ett tidigare äktenskap. Barnen älskar att vara stugan. Kan jag i sin tur ge dem stugan i gåva och undvika att den hamnar i bodelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du ingår äktenskap förblir all din egendom din (äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 §). Dock blir all er egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta innebär att vardera make vid eventuell skilsmässa har rätt att göra anspråk på hälften av de samlade tillgångarna. Det enda sättet för makarna att skydda sin egendom är att skriva äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 3 §). Man kan då välja att all egendom ska vara enskild (dvs. inte ingå i bodelning), eller att vissa delar av egendomen ska vara enskild för båda eller bara en av makarna. I er situation verkar det dock som att det inte föreligger något äktenskapsförord alls.

Men egendom kan också vara enskild av andra anledningar, t.ex. om ena maken fått egendomen i gåva av annan person än den andra maken, med villkor om att egendomen ska vara den makens enskilda (se ÄktB 7 kap. 2 §). I ditt fall får ni titta på gåvobrevet och se hur det är utformat. Om det uttryckligen står att fastigheten ska vara din enskilda egendom så ska den inte ingå i bodelningen. Om det inte står uttryckligen men det ändå framgår att det var din mors önskan och avsikt att fastigheten skulle vara förbehållen dig kan det vara tillräckligt för att den ska anses vara enskild eller oöverlåtbar egendom.

Steg ett är alltså att undersöka om fastigheten är att betrakta som enskild eller oöverlåtbar egendom. I så fall är den "säker".

Men om egendomen anses vara giftorättsgods ska denna ingå i bodelningen. Då aktualiseras reglerna om vad som ska läggas på respektive "lott", dvs. vem som får vad. Utgångspunkten är att värdet av det samlade giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap. 3 §). Vidare har respektive make rätt att i första hand på sin lott få den del av sin egendom som denne önskar (ÄktB 11 kap. 7 §). Den make som äger giftorättsgods av störst värde, och som därmed är den som ska lämna över egendom i skilsmässan, har också rätt att lämna betalningen i form av pengar om denne hellre vill göra det (ÄktB 11 kap. 9 §).

Detta innebär följande. Även om fastigheten är giftorättsgods så verkar den tveklöst ägas av dig. Detta innebär att du har rätt att bestämma att få denna på din lott i bodelningen (förutsatt att fastigheten inte utgör er gemensamma bostad i den mån att ni varaktigt bor i den). Om du är den som ska lämna över egendom i skilsmässan har du rätt att själv (inom vissa rimliga gränser) välja vilken egendom du vill avstå från. Om du vill behålla all egendom har du rätt att istället betala din ex-fru pengar i skilsmässan.

Ett annat problem kan dock uppstå om fastigheten är värd mycket pengar, nämligen att skifteslikviden (det belopp du ska betala) blir väldigt stor. En lösning kan då t.ex. vara att belåna fastigheten. Om fastigheten är värd mycket pengar kan du också begära att få bodelningen jämkad (ÄktB 12 kap. 1 §) med hänvisning till de särskilda omständigheter som föreligger. Jämkning innebär att en del av giftorättsgodsets värde undantas bodelningen till förmån för dig.

Ditt förslag om att ge dina barn stugan i gåva förändrar i princip inte situationen. Om man relativt nära inpå skilsmässa (upp till tre år) minskar värdet av sitt giftorättsgods, ska giftorättsgodset ändå räknas som om värdet var oförändrat. Värdet av fastigheten ingår alltså i bodelningen oavsett om du avyttrar den eller behåller den (ÄktB 11 kap. 3 §). Det enda som då sker är att fastigheten i sig är skyddad, men eftersom du ändå har rätt att lägga fastigheten på din lott i bodelningen så förändras ingenting i praktiken.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en advokat (förslagsvis Familjens Jurist) som kan titta på gåvobrevet för att snabbt reda ut om fastigheten ska ingå i bodelningen.

Återkom om någonting är oklart!

Vänligen,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll