Hur kan jag överklaga Transportstyrelsens beslut om att återkalla mitt traktorkort?

2017-08-01 i Trafik och körkort
FRÅGA
Överklaga indraget körkortMitt Traktor kort blev indraget pga att jag körde ca 40-50km/h när man bara får köra en a-traktor i 30km/h. Klockan var ca. 23.30 det var mörk ute och jag hade ingen instrument belysning så ja kunde inte se vilken hastighet jag låg i. Så då blev mitt traktor körkort indraget i 6 månader som jag kommer få tillbaka den 25 november om jag inte lyckas överklaga. Men nu när jag ska börja på gymnasiet måste jag ta mig till närmaste buss håll plats som är 1,5 mil ifrån där jag bor och då måste jag ta en buss som går kl 07.20 för att hinna till gymnasiet. Kan inte få skjuts av mina föräldrar heller för dom börjar jobba kl. 07.00 och dom åker till jobbet ca kl 06.20. Så har ni någon ide hur jag ska kunna överklaga domen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att först skriva om vilka allmänna regler som gäller vid fortkörning med A-traktorer och därefter hur du kan försöka överklaga återkallandet av ditt traktorkort.

Allmänt om A-traktorer

Traktorer delas upp i Traktor A och Traktor B. Traktor A är konstruerade för en hastighet av högst 40 km/h, (se lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner).

En bil som är ombyggd till traktor är en s.k. A-traktor och tillhör klassen Traktor A, men den ska vara så ombyggd att dess högsta hastighet uppgår till 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden ska dessutom vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet (se 4 kap. 1 och 33 § Vägverkets föreskrifter (2003:19) om bil ombyggd till traktor).

Hastighetsöverträdelse och böter

Förare som i vart fall har råkat köra för fort har begått en s.k. hastighetsöverträdelse och ska dömas till penningböter (se 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) (TraF)). Storleken på bötesbeloppen framgår av bilaga 1. Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

Eftersom du har överskridit A-traktorns hastighetsbegränsning bestäms ordningsboten med utgångspunkt i den för fordonet gällande hastighetsgränsen, dvs, 30 km/h. Det innebär ett 10-20 km/h överskridande av hastighetsgränsen.

Återkallelse av traktorkortet

Traktorkortet ska återkallas om du har överskridit högsta tillåtna hastighet, förutsatt att överträdelsen inte kan anses som ringa (se 5 kap. 3 § fjärde punkten och 5 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)(KkL)).

Bara om det finns särskilda skäl kan det vara tillräckligt med en varning i stället för en återkallelse (5 kap. 9 §. KkL).

Överklaga Transportstyrelsens beslut om att återkalla ditt traktorkort

Du kan överklaga Transportstyrelsens beslut om att återkalla ditt traktorkort. Detta överklagar du till den förvaltningsrätt inom vars domkrets du är folkbokförd (se 8 kap. 1 § första stycket första punkten och 7 kap. 2 § första stycket sjunde punkten och 8 kap. 3 § första stycket KkL).

Överklagan ska göras i skriftligt form inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. I överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring du begär. Vidare ska överklagandet lämnas in till den myndighet som fattade beslutet, dvs. Transportstyrelsen, som ska pröva om överklagandet kommit in i rätt tid (Se 23-25 § förvaltningslagen (1986:223)).

Argument du kan anföra i din överklagan

Om du vill överklaga Transportstyrelsens beslut att återkalla ditt traktorkort kan du göra följande yrkanden:

1. Hastighetsöverträdelsen att bedöma som ringa och därför ska körkortet inte återkallas (5 kap. 3 § fjärde punkten KkL).

Om fortkörningen är av ringa slag så finns nämligen ingen grund för att återkalla traktorkortet. Vad som avgör om en hastighetsöverträdelse är att bedöma som ringa eller inte framgår dock inte av lagen, utan man får se till lagens förarbeten och gällande praxis på området för att få vägledning.

Gällande vägar med lägre tillåten högsta hastighet (30 eller mindre) bedömer man i regel att en överträdelse om 20 km/h inte är av ringa slag.

Om du har överskridit hastigheten med mindre än 20 km/h kan du argumentera för att det på den grunden är en sådan överträdelse som kan anses som ringa.

2. I fall hastighetsöverträdelsen inte är att anse som ringa, finns särskilda skäl som gör det tillräckligt med en varning i stället för en återkallelse (5 kap 9 § första stycket KkL).

Om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd att du varnas, ska detta ske i stället för att körkortet återkallas. Det är under denna punkt du lättast kan nå framgång och det finns utrymme för argumentation.

Förutsatt att detta är det första körkortsingripandet för dig och det nu bara rör sig om en fortkörning, kan det utgöra ett skäl varför en varning ska ges istället.

Här kan du även argumentera för att du behöver traktorkortet för att kunna fullfölja din utbildning och att en återkallelse skulle få stora konsekvenser för ditt liv.

3. I fall domstolen bedömer att en varning inte är tillräcklig, bör spärrtiden bestämmas till en kortare tid (5 kap. 6 § första stycket KkL).

Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Här kan du anföra samma argument som under punkt 2.

Behöver du mer hjälp?

Om du behöver mer hjälp råder jag dig till att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (929)
2021-07-28 Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?
2021-07-28 Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?
2021-07-28 Är ett amerikanskt körkort giltigt vid besök i Sverige?
2021-07-28 Vad är straffet för att köra en elscooter fortare än 20 km/h på allmän väg?

Alla besvarade frågor (94327)