FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar08/09/2020

Hur kan jag kräva tillbaka mina pengar från en förfallen skuld om personen inte betalar?

Hej

Jag har lånat ut pengar till en privatperson och i hop med det upprättat ett skuldebrev

hur kan jag kräva tillbaka mina pengar efter slutdatum om personen inte betalar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hur kan du kräva tillbaka dina pengar?
Det finns egentligen två vägar att gå beroende på hur personen som är skyldig dig pengar ställer sig till skuldebrevet. Om personen t.ex. invänder att skuldebrevet är ogiltigt eller protesterar att hen är skyldig dig pengar behöver du vända dig till domstol. Du får skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och kräva betalt. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld i domen utgör det en exekutionstitel och personen ska betala skulden.

Om personen som är skyldig dig pengar inte protesterar mot att skulden finns så kan du vända dig till Kronofogden som kan hjälpa dig att driva in skulden. Du kan då ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden (1-2 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kommer Kronofogden fram till att det finns en skuld som ska betalas fastställs skulden och myndigheten kan då ge en betalningsanmaning där de uppmanar personen att betala. Om personen fortfarande inte betalar kan du använda betalningsföreläggandet (som utgör en exekutionstitel) för att be Kronofogden om en gäldenärsutredning för att se ifall personen har några tillgångar som kan tillgodose din skuld (4 kap. 1 § utsökningsbalken), Med andra ord kan du via Kronofogden begära utmätning. Finns det inga utmätningsbara tillgångar finns skulden kvar till dess att du återkallar ärendet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Fanny ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?