Hur kan jag gå tillväga för att få tillbaka mina pengar efter att ha blivit utsatt för bedrägeri?

Hej, Mitt barn blev utsatt för bedrägeri via nätet genom en kvinna hon träffat på instagram. Hon ( lovade bl annat att hon ordnar studentutbyte) lurade mitt barn på en kvarts million (pga av "inställda flyg, inresevisum,etc.."). Mitt 21-åriga barn så klart litade på henne och swishade pengar många gånger, för att hen ville så gärna bli utbytesstudent. Men till sist kom hen fram att det var bedrägeri hen utsattes för. Polisanmälan gjordes. Brottsofferjouren ska kontakta hen. Vad kan vi göra för att få pengarna tillbaka? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni kan gå tillväga för att få tillbaka pengar som ditt barn har förlorat till följd av bedrägeri.

Bedrägeri

Brottet bedrägeri förutsätter en att någon med uppsåt vilseleder en annan person att handla eller utlåta att göra något för bedragarens vinning och skada för den som blir vilseledd eller någon i vars ställe denne är. Även att lämna oriktiga uppgifter kan anses vara bedrägeri om handlingen gjorts till följd av bedragarens felaktiga information (9 kap. 1 § BrB).

Hur man kan gå tillväga för att få tillbaka pengarna

Vid misstanke om att man blivit utsatt för bedrägeri bör en polisanmälan göras så fort som möjligt. Efter en polisanmälan har gjorts kommer en förundersökning att inledas om brottet går att utreda. En förundersökning leder antingen till att åtal väcks av en allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ned, beroende på hur mycket bevisning som finns. Om åtal väcks kommer en rättegång att inledas, vilket leder till möjlighet att få tillbaka pengarna.

Det är möjligt att få ersättning genom skadestånd om detta har begärts och att gärningsmannen döms till att betala ut detta. Det finns då exempelvis möjlighet till att få ersättning för förlorade pengar men även andra skador som har uppstått till följd av brottet. Det finns då även möjlighet att få hjälp från Kronofogden att driva in skadeståndet.

Ett annat sätt att kunna få tillbaka pengarna är genom att kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om du har rätt till ersättning till följd av brottet. Om inte skadeståndspengar och försäkringen kan täcka skadan finns i begränsade möjligheter rätt till brottsskadeersättning som betalas ut från staten (6-7 §§ brottsskadelagen). 

Sammanfattningsvis finns således möjlighet till ersättning via skadestånd, eventuellt via försäkringsbolaget samt genom brottsskadeersättning.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo