Hur kan jag få pengarna tillbaka vid bedrägeri?

FRÅGA
Om man har blivit utsatt för bedrägeri kan man få pengarna tillbaka?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bedrägeri förutsätter att någon uppsåtligen (med vilja och vetskap) vilseleder dig till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för dig som blir vilseledd. Även lämnande av oriktiga uppgifter kan bedömas som bedrägeri om din handling berodde på bedragarens felaktiga information (9 kap. 1 § brottsbalken). Titta gärna igenom kommentarerna i paragrafen för att få bättre förståelse för vad bedrägeri innebär i lagens mening.

Du skriver inte vilket typ av bedrägeri du har blivit utsatt för, vilket gör det svårt för mig att bedöma vilken möjlighet du har till att få pengarna tillbaka. I mitt svar utgår jag ifrån att du är en konsument och jag ger dig några alternativ för hur du kan gå till väga. Dock beror dina åtgärder på det bedrägeri du har blivit utsatt för.

Vad du bör göra för möjligheten till att få pengarna tillbaka

Misstänker du att du har blivit utsatt för ett bedrägeri, eller lidit ekonomisk skada om du blivit lurad, bör du alltid göra en polisanmälan så snart som möjligt. Finns det ingenting som tyder på att gärningsmannen agerade med avsikt att vilseleda dig har förmodligen inget brott begåtts och då bör du inte göra en polisanmälan.

Om det är ett köp du har gjort rekommenderar jag dig att skicka skriftligt kravbrev med en förklaring att du häver köpet och att du vill ha pengarna tillbaka, samt eventuellt att du kräver skadestånd, mot säljaren för att ha störst chans att få dina pengar tillbaka. Besvarar inte säljaren kravet kan du ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan även ta ditt ärende vidare till Allmänna reklamationsnämnden för att få det prövat. Kan inte gärningspersonen betala skadestånd kan du få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att få sådant skadestånd krävs det att du gör en ansökan om brottsskadeersättning. Det är dock generellt sett svårt att få brottsskadeersättning för skador från bedrägerier.

Är du konsument bör du även få ett relativt bra skydd mot bedrägeri av din hemförsäkring eller av kortgivare beroende på hur aktsam du har varit med dina kortuppgifter och liknande, kontakta dessa för att ta reda på din möjlighet till ersättning om du inte nått framgång på annat håll.

Du kan läsa mer om olika typer av bedrägerier här, och som jag skrev tidigare i svaret beror ditt agerande för möjlighet till ersättning på vilket bedrägeri du blivit utsatt för. Återkom gärna till oss på Lawline med en konkret berättelse för att få möjlighet till ett mer konkret alternativ på åtgärder du kan vidta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (377)
2020-08-10 Grovt Bedrägeri enligt Polisen.. 800.000kr Vad kan jag göra??
2020-08-03 Har något fall av internetbedrägeri lett till åtal i Sverige?
2020-07-31 Lån på nätet - bedrägeri
2020-07-30 Vad är definitionen av utpressning? Tillämpning på scenario!

Alla besvarade frågor (82752)