FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/06/2018

Hur kan jag få hem mitt familjehemsplacerade barn?

Har en dotter som är SoL placerad i familjehem sen 4 år tillbaka. Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att få hem henne igen. Vad som krävs. Vart jag ska vända mig. Jag har även hört att om man lämnar in en hemtagningsbegäran o den inte går igenom så kan socialtjänsten sätta LvU. Stämmer detta o varför?

Mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

En hemtagningsbegäran görs när en förälder vill ta hem ett LVU-placerat barn. Dvs. inte ett barn som är omhändertaget enligt SoL.

En familjehemsplacering enligt SoL är en frivillig vårdform och om du som förälder/vårdnadshavare inte längre samtycker så ska de lämna tillbaka barnet. Dock, om du återkallar ditt samtycke så kan de istället omhänderta barnet enligt LVU om de finner att vård fortfarande behövs efter en utredning som ska göras 11 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL). Du vänder dig alltså till socialnämnden i din kommun.

Det du kan göra är att se till att åtgärda de förhållanden som gjorde att din dotter omhändertogs för 4 år sedan så att ett vårdbehov inte längre finns. Försök gärna att ha konkreta bevis att så är fallet, det kommer att förbättra dina möjligheter att få hem din dotter.


Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo