Hur kan jag få ersättning när jag blivit påkörd av en smitare?

2018-10-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Jag blev nyligen påkörd av en sopbil, den bytte hastigt fil och skrapade bort stötfångare och framlykta på min bil. Föraren stannade inte trots att jag följde efter sopbilen och tutade. Jag uppmärksammade dock registreringsnumret. Problemet är att kommunen som äger sopbilen nekar till händelsen och att bilen ens befann sig i området. Om ett vittne kan styrka händelsen, och det är uppenbart att jag inte är vållande, men inte kan styrka att det var exakt den bilen kan jag då inte få ersättning för skadorna på min bil? Jag har svårt att tolka trafikskadelagen och försäkringsbolaget säger att jag inget kan göra än att betala min självrisk (och hyrbil) och se glad ut. Stämmer det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående reglerna i Trafikskadelagen

I 10 § 2 st trafikskadelagen så anges det ersättning för sakskada på (din bil) bilen endast betalas ut genom trafikersättningen från det andra fordonen OM denne anses som vållande. Alltså måste du praktiskt taget bevisa att det är det andra fordonet som anses som vållande. Om jag förstår dig rätt så har försäkringsbolaget bedömt att det inte går att bevisa och ersättningen kan inte betalas ut.

Beroende på vad du har för slags bilförsäkring (exempelvis trafikförsäkring vs. helförsäkring) så inkluderas olika sorters skador och kostnader.


Nedan är andra vägar att gå för att erhålla ersättning...

Genom polisanmälan

Det du blivit utsatt för kallar man polisiärt för "smitning trafikolycka". Det innebär att en person medvetandes kör/smiter från platsen utan att ge sig tillkänna, det vill säga, lämnar sina person- och kontaktuppgifter, 5 § lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).

Om du bar vittnen som kan styrka olyckan samt exempelvis har registreringsnummer, sett föraren och så vidare så finns det givetvis möjlighet att denna förare blir dömd för brottet. Samtidigt som talan för brottet förs så kan du yrka skadestånd och på så sätt erhålla ersättning. Grunden till denna möjlighet finner du i 2 kap 1 § skadeståndslagen där det stadgas "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Vidare så är en åklagare skyldig att föra talan om ersättning om du har sådant yrkande, 22 kap 2 § rättegångsbalken.

För att starta en sådan process måste du börja med att polisanmäla incidenten till polisen. Jag rekommenderar att du samlar alla dina bevis samt vittnen och har dessa tillgängliga när du gör anmälan.


Genom skadeståndsyrkande

Om du inte vinner genomslag via en polisanmälan kan man givetvis föra talan om skadestånd i ett tvistemål. För att starta en sådan process ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, se mer HÄR. Det kan vara av vikt att anlita ett juridiskt ombud för att föra en sådan process. Att tänka på är att om du vinner en sådan talan så betalar motparten kostnaden och värt om om du förlorar målet, 18 kap 1 § rättegångsbalken.

Kolla med ditt försäkringsbolag då det oftast ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Detta skydd kan täcka kostnaderna för ditt juridiska ombud.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Frida Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll