Hur kan jag driva in pengar jag är berättigad till efter en tingsrättsdom?

2020-12-02 i Fordringar
FRÅGA
vad gör man när ngn ej betalar ut pengarna som man kommit överens om på tingsrätten ? Hur går man tillväga jag behöver ej överklaga beslutet då det är ok.men jag får inte pengarna som han skulle betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tingsrättsdomen står fast när den har vunnit laga kraft, vanligtvis tre veckor efter att den meddelats (50 kap. 1 § alt 51 kap. 1 § rättegångsbalken). När domen vunnit laga kraft betyder det att den inte lägre kan överklagas och därmed inte längre ändras i högre instans.

Om du har rätt till pengar efter en överenskommelse eller dom på tingsrätten har du en penningfordran på din motpart vilket innebär att motparten är skyldig dig en viss summa pengar. Om personen inte på frivillig väg betalar det utdömda beloppet kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in fordran. På deras hemsida finns information om vilket underlag du måste ge in till dem för att de ska kunna hjälpa dig. Sidan går under rubriken "Vill få betalt" och du navigerar dig vidare genom menyn till vänster i bild. Om du fått en dom på att du har rätt att få betalt kan du använda dig av deras färdiga ansökningsblanketter.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?