Hur kan jag driva in en skuld från en privatperson?

2019-01-15 i Fordringar
FRÅGA
Har en granne som i somras orsakade en vattenskada i min lägenhet under honom med en portabel aircondition. Försäkringsbolaget ersätter inte fullt ut. Vid besiktningen hade han svarat att han inte visste att evakueringsslangen för vatten måste gå någonstans. Vilka juridiska möjligheter har jag att få ut mellanskilnaden (3345kr) av honom. Han svara ej på mina brev eller öppnar dörren.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle rekommendera dig att du i första hand vänder dig till Kronofogden för att av dem få hjälp att driva in din fordran om 3345 kr. Om detta inte lyckas kan du driva en civilrättslig process i domstol.


Genom Kronofogden

Du kan även få hjälp av Kronofogden att driva in en fordran genom att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Läs mer om detta HÄR. Regler angående handräckning finns i Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

En ansökan skickas in skriftligen till Kronofogden och ska bland annat ange vilket belopp du kräver (3345 kr) och för vilken grund du yrkar på betalning, 9, 10 & 11 §§ samma lag. Din granne har då två veckor på sig att bestrida eller "godkänna" kravet, 25 § samma lag. Om han väljer att bestrida så kan ärendet överlämnas till tingsrätten. Om grannen väljer att inte svara alls så likställs det med ett godkännande, 42 §. Om ni får rätt i er ansökan kan ni få hjälp av Kronofogden att verkställa beslutet.


Genom tvist i domstol

Om du inte vinner framgång genom en ansökan hos Kronofogden kan du välja att på eget initiativ väcka talan i domstol. För att starta en process i domstol ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där din granne bor, 10 kap 1 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken. Läs mer på tingsrättens hemsida HÄR. Det kan vara av vikt att anlita ett juridiskt ombud för att föra en sådan process. Att tänka på är att om du vinner en sådan talan så betalar motparten kostnaden och värt om om du förlorar målet, 18 kap 1 § rättegångsbalken.

Kolla med ditt försäkringsbolag då det oftast ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Detta skydd kan täcka kostnaderna för ditt juridiska ombud.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (566)
2019-05-24 Vad betyder regressrätt?
2019-05-23 Skriva fordran till ett dödsbo
2019-05-20 Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?
2019-05-20 Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?

Alla besvarade frågor (69309)