FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar18/05/2019

Hur kan jag driva in en skuld?

Hej jag har en fråga jag är hyresvärd och nu har mina f.d hyresgäster skulder på 19 000 kr som ej är betalt. Det är hyror och vedköp sedan 2015. De har lovat att bet mig men har inte fått det ännu. Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkassokrav (inkassolagen)

Till att börja med så kan du skicka ett inkassokrav som en slutlig möjlighet för dina före detta hyresgäster att göra rätt för sig innan du vidtar andra åtgärder. Så länge som man gör detta för egen verksamhet krävs inget tillstånd och kan alltså göras av dig i egenskap av företagare eller privatperson. I kravet ska skuldens ursprungliga belopp (samt påminnelseavgift och ytterligare inkassokostnad), avsändare och kontaktinformation, tidsfrist samt betalningsinformation framgå. Betalar dina före detta hyresgäster inte skulden, och bestrids den inte, kan du begära indrivning genom Kronofogden.

Om du genast vill inleda indrivning av skulden kan du hoppa över föregående och vända dig direkt till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Detta kräver att skulden är förfallen, förlikning om saken är tillåten och att det rör sig om pengar.

Betalningsföreläggande (lag om betalningsföreläggande och handräckning)

Ansökan om ett betalningsföreläggande görs hos Kronofogden. När ett beslut om betalningsföreläggande har tagits inleds indrivningen. Dina före detta hyresgäster kommer att få hem ett brev (föreläggande) med ett delgivningskvitto. Härefter kan följande scenarion inträffa:

1. De betalar för sig och ärendet hos Kronofogden dras tillbaka av dig.

2. De bestrider kravet och för att driva ärendet vidare måste du vända dig till domstol och driva en fastställelsetalan. Sedan du fått skulden fastställd genom dom kan du återigen vända dig till Kronofogden och begära verkställighet. Detta innebär att Kronofogden kontaktar dina före detta hyresgäster och ger dem viss tid på sig att betala samt eventuellt påbörjar en utmätning av egendom för att du ska få betalt.
3. De framför ingen inställning till kravet och betalar inte vilket medför att Kronofogden fattar ett beslut och fastställer skulden. Detta medför att du kan begära verkställighet av beslutet - så till vida att dina före detta hyresgäster inte begär återvinning inom en månad från dess att beslutet fastställdes. Detta skulle innebära på samma sätt som punkten ovan att ni får ta det till domstol.

Generellt kan sägas att du ska vända dig direkt till domstol för att få skulden fastställd om du vet att fordran kommer att bestridas. Dock är det vanligt att man går via Kronofogden just med anledning av att den man begär betalning av förhåller sig passiv och inte kommer med någon invändning.


Ansökan om betalningsföreläggande finns att hämta här
Ansökan om verkställighet finns att hämta här

Övriga uppgifter om avgifter för förfarandets alla led finns att hämta på Kronofogdens hemsida

För hjälp och konsultation i domstolsförhandlingar kan du kontakta en av våra jurister här

Vänligen

Johan TivéusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?